سیستم مالیات بر ارزش افزوده و بررسی و پیاده سازی آن درشرکت تولیدی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » مدیریت و حسابداری  »  سیستم مالیات بر ارزش افزوده و بررسی و پیاده سازی آن درشرکت تولیدی

سیستم مالیات بر ارزش افزوده و بررسی و پیاده سازی آن درشرکت تولیدی مقاله تحقیق پروژه پایان نامه نظام مالیات بر ارزش افزوده سیستم مالیات ارزش افزوده سایت نظام مالیات بر ارزش افزوده سامانه نظام مالیات بر ارزش افزوده سایت نظام مالیات بر ارزش افزوده مشمولین نظام مالیات بر ارزش افزوده

maliyat

آشنایی با سیستم مالیات بر ارزش افزوده و بررسی و پیاده سازی آن درشرکت تولیدی


فهرست مطالب
مقدمه. ۱
فصل اول : طرح تحقیق.. ۲
تعریف مالیات بر ارزش افزوده: ۳
انواع مالیات بر ارزش افزوده: ۴
ضرورت انجام تحقیق: ۵
ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده. ۵
فصل دوم ادبیات تحقیق: ۸
مالیات بر ارزش افزوده چیست؟. ۸
تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده: ۱۲
مالیات بر ارزش افزوده در ایران: ۱۴
اثرات استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده: ۱۷
شیوه اجرایی مالیات برارزش افزوده. ۱۷
مالیات برارزش افزوده. ۱۸
معافیت ها در مالیات برارزش افزوده. ۱۹
کالاهای معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده. ۲۰
اثرات مثبت و منفی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده. ۲۱
تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر صادرات… ۲۴
آستانه معافیت… ۲۴
رابطه مالیات . برارزش افزوده با قانون تجمیع عوارض…. ۲۵
فصل سوم : روش و مراحل اجرای کار. ۲۶
طریقه ثبت نام شخصیتهای حقوقی در ایران: ۲۶
نحوه عمل فعلی در شرکتهای تولیدی چگونه است؟. ۲۹
استقبال صنعت چگونه بوده است؟. ۳۰
فصل چهارم: خلاصه تحقیق و ارائه پیشنهادات… ۳۱
نتیجه گیری در مورد این سیستم: ۳۱
آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده: ۳۱
پیشنهاد کارشناسان.. ۳۳
نقاط  قوت وضعف در مورد این سیستم در شرکتهای تولیدی: ۳۴
مالیات بر ارزش افزوده به نفع کیست؟. ۳۵
مالیات بر ارزش افزوده به ضرر کیست؟. ۳۵

 

مقدمه

مالیات از منابع مهم درآمد دولتها است. ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیاز کشور در زمینه های گوناگون میشود.
تغییر و تحول در اقتصاد کشور و در نتیجه تغییر در نحوه تولید و توزیع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگری و تجدید نظر در انواع مالیاتها و نحوه وصول آنهاست. اجرای مالیات برارزش افزوده در بیش از ۱۲۰ کشور جهان نشان دهنده مقبولیت و کارایی این نظام در فراهم کردن یک منبع درآمد قابل اتکا و مطمئن برای دولتهاست.


 اجرای این مالیات با نرخ ثابت و یکسان از یکسو پیش بینی میزان درآمد دولت و در نتیجه امکان برنامه ریزی  بهتر را فراهم مینماید و از سوی دیگر، دوره های کوتاه مدت وصول آن، تداوم تأمین تقدینگی خزانه دولت را تضمین میکند.


فصل اول : طرح تحقیق
عنوان تحقیق: آشنایی با سیستم مالیات بر ارزش افزوده و بررسی و پیاده سازی آن در شرکتهای تولیدی
مالیات . بر ارزش افزوده نه تنها مالیات نسبتا ساده ای است بلکه رایجترین مالیات در دنیای امروز نیز محسوب میشود. لذا قبل از هر موضوعی باید دید تعریف ارزش افزوده و مالیات . بر ارزش افزوده چیست. از دیدگاه اقتصادی، ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است. اما در تدوین قانون, به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرایی, این تعریف  براساس استانداردهای حسابداری و با تکیه  بر روش صورتحساب ارائه میگردد.  براین اساس، ارزش افزوده را تفاوت بینارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری شده یک شخص در یک دوره معین تعریف میکنند.با توجه به تعریف مذکور، مالیات . بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید  و یا خدمات ارائه شده اخذ میگردد.
این مالیات در واقع نوعی مالیات  برفروش چند مرحله ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف میکند


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات