طرح شناسایی حوضه آبخیز گزی۲ جاجرم

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » کار آفرینی  »  طرح شناسایی حوضه آبخیز گزی۲ جاجرم

دانلود طرح شناسایی حوضه آبخیز گزی۲ جاجرم پروژه طرح کارآفرینی شناسایی حوضه آبخیز گزی تعریف حوضه آبخیز پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز مجله مدیریت حوزه آبخیز حوضه آبریز چیست حوضه آبریز دریای خزر حوضه آبریز زاینده رود حوضه آبریز کارون بزرگ حوضه آبریز ارس حوضه آبریز رودخانه شور حوضه آبریز کشف رود

Branch catchment

 

موضوع : طرح شناسایی حوضه آبخیز گزی۲ جاجرم

۱-  مقدمه
جهت اجرای هر گونه پروژه آبخیزداری نیاز به مطالعات اجرایی و تفصیلی می باشد و به منظور حصول این مهم  می بایست ابتدا نسبت به شناسایی حوضه ها بر اساس اولویت هایی نظیر میزان فرسایش و سیل خیزی،خشکسالیها و مسائل اقتصادی و اجتماعی حاکم بر هر منطقه اقدام گردد. بدیهی است با تهیه طرح شناسایی حوضه ها، زمینه جهت انجام مطالعات بعدی یعنی مطالعات توجیهی و نهایتاً تفصیلی- اجرایی آبخیزداری فراهم خواهد شد ولذادر این را ستا و در قالب این طرح نسبت به شناسایی حوضه آبخیز گزی ۲ جاجرم که جزو حوضه های فاقدسد استان خراسان شمالی محسوب می شود، اقدام شده است . ضمناً این طرح شناسایی مطالعه اجمالی حوضه مزبور اعم از فیزیوگرافی ، اقلیم ، زمین شناسی وژئومورفولوژی  و ….را شامل شده ونهایتاً به توجیه اقتصادی  وبرآورد اعتبارات مورد نیاز ختم می گردد .

۱٫ فیزیوگرافی حوضه
حوضه آبخیز گزی ۲   به مساحت بیش از ۱۱۴۱۷٫۹۳ هکتار به عنوان یک حوضه فاقد سد در بخش مرکزی   شهرستان جاجرم و به فاصله ۱۰ کیلومتری از شهر جاجرم ( مرکز شهرستان) واقع است که مسیر ۸کیلومتر آن بصورت جاده آسفالته و۲کیلومترراه خاکی (درحال اجرای آسفالت می باشد) می باشد.این حوضه از زیر حوضه های کال شور از حوضه های کویرمرکزی ایران محسوب می گردد.حوضه مورد مطالعه در محدوده نقشه های II 7264 به نام مرغزاروIII7364بنام چهارچوبه قرار دارد و مختصات جغرافیایی آن شامل ۵۷ًو۲۳َ,◦۵۶ تا ۵۵ً, َ ۳۳,◦۵۶ طول شرقی  و ۳۷۰۳۱۹ تا ۱۰ ۳۷ عرض شمالی می باشد.بیشترین شیب دامنه ها مربوط به ارتفاعات شمالی، جنوب شرق حوضه به نام رشته کوههای حوضم و کمترین شیب مربوط به نواحی مرکزی وجنوب غرب آن می باشد.شیب متوسط حوضه مورد بحث حدود ۱۷% است.شبکه آبراهه ها در نقاط مختلف متغیر بوده به نحویکه در مناطق مرتفع تر عمدتاً به صورت دندریتی و در مناطق کم ارتفاعتر حوضه به صورت دندریتی و موازی می باشد. اضافه می نماید مرتفعترین نقطه حوضه در بخش شرقی آن معادل ۲۰۸۰ متر و کم ارتفاعترین نقطه در خروجی حوضه برابر با۱۰۷۰ متر از سطح دریا می باشد. این حوضه در جهت شمال شرق-جنوب غرب امتداد دارد و از نظر شکل یک حوضه مربعی (تقریبا بادبزنی شکل)محسوب می گردد.


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات