دانلود گزارش کارآموزی واگن پارس سنسورها

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی واگن پارس سنسورها

دانلود گزارش کارآموزی واگن پارس سنسورها واگن پارس اراک واگن پارس مدیرعامل واگن پارس تهران سایت واگن پارس کارخانه واگن پارس اراک سایت واگن پارس اراک کارخانه واگن پارس دانلود گزارش کارآموزی واگن پارس سنسورها

Wagon Pars sensors internship report

 

موضوع : گزارش کارآموزی واگن پارس سنسورها

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
آشنایی بامکان کارآموزی
مقدمه ۱
فصل اول ۳
تعریف عبارت سنسور    ۴
تکنیک های تولد سنسور    ۶
سنسورها در تکنولوژی لایه نازک    ۸
سنسورهای سیلیکانی    ۹
خواص سیلیکان واثرات آنهابرسنسورها    ۱۰
فصل دوم    ۱۲
سنسورها اکوستیکی ، سنسورها ی صوتی وکاربردهای ۱۴
سنسورهای موج صوتی سطحی    ۱۶
فصل سوم    ۱۹
سنسورهای گازیSAW    ۲۰
کاربردهایی ازسنسورهای سرعت وشتاب ۲۱
توضیحات مکمل    ۲۲
فصل چهارم    ۲۵
سنسورهای مکانیکی ۲۶
شتاب سنج ها ۲۷
سنسورهای FLOW    ۲۸
فصل پنجم ۳۱
سنسورهای نوری    ۳۲
مقاومت های نوری    ۳۳

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
سنسورهای نیمه هادی نوری برای آشکارسازی الکترومغناطیس و
امواج هسته ای    ۳۵
دیودهای نوری    ۳۷
ترانزیستورهای نوری    ۳۸
مثالی ازکاربرد سنسورهای نوری    ۴۱
سایر مواد نیمه هادی برای سنسورهای نوری    ۴۶


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات