دانلود گزارش کارآموزی گیاه شناسی ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی گیاه شناسی ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی

دانلود گزارش کارآموزی گیاه شناسی ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی گزارش کارآموزی گیاه شناسی گزارش کارآموزی گیاهپزشکی گزارش کارآموزی گیاهان دارویی گزارش کار کارآموزی گیاه پزشکی گزارش کارآموزی رشته گیاهپزشکی دانلود گزارش کارآموزی گیاهپزشکی دانلود رایگان گزارش کارآموزی گیاهپزشکی گزارش کارآموزی جهاد کشاورزی گزارش کارآموزی رشته کشاورزی

Botanical Internship

موضوع : گزارش کارآموزی گیاه شناسی ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی

فهرست مطالب
عنوان صفحه

رشته گیاهپزشکی
اصلاح ذرت ، سویا ، سورگوم
تشکر و قدردانی ۱
مقدمه ۲
ذرت خوشه ای sorghum sp 3
اکولوژی سورگوم ۴
خصوصیات گیاه شناسی سورگوم ۵
انواع مختلف سورگوم ۸
خصوصیات زراعی ذرت خوشه ای ۸
عملیات داشت ۱۱
برداشت سورگوم ۱۲
منشاء ، گونه ها و نژادها ۱۶
گیاه شناسی با گلدهی و کنترل گرده افشانی ۱۷
روشهای خودگشنی و تلاقی ۱۸
تولید بذر سورگوم هیبرید ۲۰
هدف های اصلاحی ۲۰
بیماریها ۲۱
ذرت معمولی corn 25
مشخصات گیاهشناسی ذرت ۲۶
اکولوژی ذرت ۲۸
انواع ذرت ۲۹
خصوصیات زراعی ۳۰
موقع کاشت ۳۱
عملیات داشت ۳۳
برداشت ۳۵
برداشت ذرت دانه ای ۳۵
برداشت ذرت برای سیلو ۳۶
بیماریهای ذرت دانه ای ( بلال ) ۳۷
اصلاح ذرت ۴۰
گلدهی و گرده افشانی ۴۱
هدفهای اصلاحی ۴۳
سویا ۴۵
خصوصیات بتانیکی ۴۵
خصوصیات زراعی ۴۶
برداشت سویا ۴۸
آفات سویا ۴۹
گلدهی و گرده افشانی ۵۱
روشهای تلاقی ۵۲
هدفهای اصلاحی ۵۳
منابع ۶۴


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات