دانلود گزارش کارآموزی حسابداری دانشگاه آزاد

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی حسابداری دانشگاه آزاد

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری دانشگاه آزاد دانلود رایگان گزارش کارآموزی حسابداری دانشگاه آزاد گزارش کارآموزی کامپیوتر دانشگاه آزاد گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دانشگاه آزاد گزارش کارآموزی دانشگاه آزاد گزارش کارآموزی دانشگاه آزاد اسلامی فرم گزارش کارآموزی دانشگاه آزاد گزارش کارآموزی در دانشگاه آزاد گزارش کارآموزی حسابداری دانشگاه آزاد

Accounting Internship Report on University

 

موضوع : گزارش کارآموزی حسابداری دانشگاه آزاد

فهرست مطالب
مقدمه

کارآموزی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
فصل اول آشنایی کلی با مکان کارآموزی
تاریخچه سازمان
هدف و وظایف اساسی دانشگاه
هدف
وظایف اساسی دانشگاه
خدمات دانشگاه آزاد میانه
نوع خدمات و شرح مختصری از فرآیند خدماتی
ب – امور دانشجویی
ج – تربیت بدنی.
د- امور مالی.
فصل دوم ارزشیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز
موقعیت رشته کارآموز
دریافتها
پرداخت‌های دانشگاه آزاد
شرح مختصری از فرآیند خدماتی در قسمت حسابداری دانشگاه
دریافتهای دانشگاه آزاد اسلامی
طریقه دریافت شهریه‌های دانشجویان
۲-۱ طریقه وصول چک دانشجویان
«چارت مربوطه به طریقه وصول چک دانشجویان »
۲-پرداختهای دانشگاه آزاد میانه
طریقه پرداخت دانشگاه
امضاء چکها
«چارت مربوط به طریقه پرداخت دانشگاه»
صورت مغایرت بانکی
طریقه بستن حسابها در دانشگاه آزاد واحد میانه
مغایرت بانکی
اسناد دریافتی
اسناد در جریان وصول
بدهکاران
پیش پرداختها
پیش پرداخت هزینه‌های ساختمانی
بستانکاران
شهریه
اثاثه و منصوبات
ابزار و لوازم فنی
انبار
کلیه وامهای گرفته شده از بانکها
مغایرت انبار
وارم ضروری
نام صندوق پس اندار کارکنان
وام اتومبیل
وام مسکن ( بلند مدت )
هزینه آموزش
هزینه اداری و خدماتی
هزینه مالی
هزینه حقوق و دستمزد کارکنان
هزینه حقوق و دستمزد هیئت علمی
بررسی شرح وظایف رشته کارآموز
امور در دست اقدام دانشگاه آزاد اسلامی – واحد میانه
برنامه‌های آینده دانشگاه آزاد
تکنیکهایی که توسط رشته موردنظر استفاده می‌شود
فصل سوم آزمون آموخته‌ها و نتایج
پیشنهادات
نتیجه
نتایج کلی
شرح وظایف رشته کارآموزی


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات