دانلود پروژه تاثیر قرآن وحدیث برادب پارسی از دیدگاه حافظ

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » تاریخ و ادبیات  »  دانلود پروژه تاثیر قرآن وحدیث برادب پارسی از دیدگاه حافظ

مقاله تاثیر قرآن بر ادبیات فارسی دانلود پروژه تاثیر قرآن وحدیث برادب پارسی از دیدگاه حافظ تاثیر قرآن و حدیث بر ادبیات فارسی مقاله تحقیق تاثیر قرآن بر ادبیات فارسی تاثیر قرآن بر ادبیات تاثیر قرآن بر ادبیات عرب تاثیر قرآن بر ادب فارسی

Bradb Vhdys Quran Persian influence of his views

 

تاثیر قرآن وحدیث برادب پارسی از دیدگاه حافظ
فهرست مطالب
پیش گفتارالف وب
مقدمهج-د
فصل اول(کلیات تحقیق)
مقدمه۱
بیان مسئله۲
اهداف تحقیق۳
اهمیت تحقیق۴
سوالات یا فرضیات تحقیق۵
تعریف واژگان اساسی۶
فصل دوم: (پیشینه تحقیق)
مقدمه۷
پیشینه ی نظری۸
پیشینه ی عملی(نقد کتاب)۱۱
فصل سوم: (روش تحقیق)
مقدمه۱۳
روش های مورد استفاده در تحقیق۱۴
فنون گرد آوری اطلاعات۱۵
فصل چهارم: (یافته های تحقیق)
مقدمه۱۶
نتایج جامعه آماری و نمودارها۱۷
فرضیه ۱: تأثیر اشعار عرفانی حاوی آیات قرآن و احادیث بر مردم بیش از اشعار عاشقانه است.۵۱
فرضیه ۲: اشعار عرفانی سروده شده در قرن های بعد بیشتر از قرن خود اثر می کند .۵۲
فرضیه ۳: بین اشعار سروده شده در قرن سوم و هشتم تفاوت وجود دارد .۵۳
فرضیه ۴: بین ماه رمضان و اشعار حافظ رابطه وجود دارد .۵۴
فرضیه ۵: اشعار حافظ یکدست است و همه عارفانه است .۵۸
قالب های کاربردی۵۹
آیات قرآنی در اشعار حافظ۶۷
داستان های قرآنی در ادبیات فارسی۷۹
فصل پنجم:( نتیجه گیری)
مقدمه۸۵
نتایج فصل چهار۸۶
نتیجه گیری۸۶
مشکلات تحقیق۸۷
پیشنهادات تحقیق۸۷
فهرست منابع و مآخذ۸۸
پیوست ها۸۹


قیمت : 7000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات