دانلود پروژه بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » روانشناسی و اجتماعی  »  دانلود پروژه بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان

دانلود پروژه بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان اضطراب نوجوانان مقاله تحقیق درمان اضطراب نوجوانان اضطراب در دوره نوجوانی اضطراب اجتماعی در نوجوانان اضطراب کودکان و نوجوانان اضطراب دوران نوجوانی مقاله اضطراب نوجوانی مقاله در مورد اضطراب اجتماعی مقاله درباره اضطراب اجتماعی تحقیق در مورد اضطراب اجتماعی بررسی رابطه اضطراب اجتماعی

Study of gender differences in adolescent social anxiety

 

بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان
همراه با پرسشنامه در پیوست
فهرست مطالب
مقدمه ۵
بیان مسئله ۷
هدف از تحقیق و اهمیت مساله ۱۴
فرضیه تحقیق ۱۶
متغیرهای پژوهش ۱۶
فصل دوم : ادبیات پیشینه در تحقیق
اضطراب و فشار روانی ۲۰
اجزای اضطراب ۲۱
انواع اضطراب ۲۴
اندازه‌گیری اضطراب ۲۷
اضطراب امتحان ۲۵
رویکردهای درمانی اضطراب (رفتار درمانی ، درمان شناختی – رفتاری) ۲۹
بحران اضطراب در نوجوانی ۳۴
دیدگاههای نظری درباره روانشناختی اضطراب ۳۵
نظریه‌های اضطراب ۴۸
کنار آمدن با اضطراب ۵۲
مکانیسم‌های دفاعی ۵۴
اضطراب طبیعی و اضطراب بیمارگونه ۵۶
اضطراب و یادگیری ۶۰
علتهای رایج اضطراب ۶۲
آشوب و اضطراب نوجوانی (Adolescent Turmoil) 64
نظریه‌های روانکاوی ، رفتار ، وجودی و زیست شناختی درباره اضطراب اجتماعی  ۶۲
عنوان            صفحه
فصل سوم : طرح تحقیق
جامعه مورد تحقیق ۶۸
روش نمونه‌گیری ۷۱
ابزار تحقیق ۷۱
روش نمره‌گذاری ۷۲
فصل چهارم :
ارائه داده ها ۷۱
محاسبات آماری ۷۳
فصل پنجم :
خلاصه ونتیجه‌گیری ۸۲
محدودیتها و پیشنهادات تحقیقی ۷۷
فهرست منابع ۸۴
پیوست ۸۶
مقدمه
اضطراب اجتماعی اضطرابی است که خصوصاً هنگام برخوردهای اجتماعی متقابل افراد با یکدیگر بوجود می‌آید افرادی که از اضطراب اجتماعی رنج می‌برند با افزایش مسائل روانی، ناتوانی در تمرکز حواس و حالتهای عصبی روبرو هستند . اشخاص دچار اضطراب اجتماعی به منبع ناراحتی خود که برخوردهای اجتماعی است که اکنون یا بزودی با آن مواجه خواهند شد آگاه هستند.
اگر چه هر کسی گاهی حداقل کمی از مصاحبه‌ای که قرار است در آن شرکت کند دچار حالت عصبی می‌شود. در واقع یعنی هر یک از ما در اضطراب اجتماعی قرار می‌گیریم ، اضطراب اجتماعی مانند خیلی از مسائلی است که روانشناسان و محققین ارتباطات در آن به تحقیق مشغول هستند.
اسامی که به این نظریه‌ها داده می‌شود عبارتند از :
خجالتی بودن، اضطراب زمانی ، اضطراب ارتباطی، کم‌گویی، وحشت در اثر ظهور در مقابل دیگران.
اگر چه برخی از روانشناسان بین اضطراب اجتماعی و نظریه‌های فوق تفاوتی قایل هستند. اما بیشتر محققین امروزه اصطلاح اضطراب اجتماعی را با خجالت‌زدگی هم معنی بکار می‌برند. نظریه‌های اضطراب زمانی، وحشت در اثر ظهور در مقابل دیگران اغلب به عنوان نمونه های خاص برای نظریه اضطراب اجتماعی عنوان می‌شود. علاوه بر این بررسیهای آماری نشان می‌دهد بین اضطراب اجتماعی و خجالت‌زدگی و دیگر نظریه‌ها ارتباط همبستگی وجود دارد. بنابراین ما اصطلاح اضطراب اجتماعی و خجالت‌زدگی را می‌توانیم در این مقاله بجای همدیگربکار ببریم.
به هر حال باید توجه داشت که اضطراب اجتماعی را نباید با درونگرایی همانند دانست. در حالیکه درونگراها اغلب بجای حضور در اجتماع با خودشان تنها هستند. بیشتر اشخاصی که دچار اضطراب اجتماعی هستند از خجالت‌زدگی متنفر‌اند.
تقریباً دو سوم این اشخاص در یک تحقیق ، خجالتی بودن خود را یک مشکل واقعی بیان نمودند و یک چهارم این افراد تمایل خود را برای یافتن راه‌حل این مشکل بیان نمودند.
(PIKONIS, 1992 A)
بیان مسئله(موضوع تحقیق)
» ویژگیهای اشخاص مبتلا به اضطرابهای اجتماعی«
اشخاصی که از اضطرابهای اجتماعی رنج می‌برند در موقعیتهای اجتماعی که قرار می‌گیرند دچار مشکل می‌شوند. این اشخاص می‌گویند هنگامیکه مجبور به گفتگو با دیگران هستند دچار حالت عصبی و احساس نامطلوبی می‌شوند.(CHEEK , BUSS1981)
آنان به نظر دیگران نسبت به خودشان توجه دارند. آنان وقتی که با افراد جدید آشنا می‌شوند و یا مجبور هستند در مقابل حضار صحبت کنند خیلی خجالتی می‌شوند. اغلب این افراد فکر می‌کنند ممکن است کارشان اشتباه باشد و یا احمقانه بنظر آید. اشخاص خجالتی اغلب دچار لکنت زبان می‌شوند ، درگفتار دچار اشتباه می‌شوند ، علائم عصبی در ظاهرشان دیده می‌شود ، مانند عرق ریختن و لرزش بدن. این احساسات فقط در ذهن اشخاص اضطراب اجتماعی نیست.


قیمت : 7000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات