مقاله مدیریت سازمان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله مدیریت سازمان

دانلود مقاله مدیریت سازمان دانلود مقاله مدیریت رفتار سازمانی تحقیق دانلود مقاله مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته دانلود مقالات مدیریت رفتار سازمانی دانلود مقاله در مورد مدیریت سازمان دانلود مقاله درخصوص مدیریت انگیزش در سازمان دانلود رایگان مقاله مدیریت دانش در سازمان دانلود مقاله مبانی سازمان و مدیریت مقاله در مورد سازمان و مدیریت مقاله مبانی سازمان و مدیریت

Paper organization management

مقدمه
در چند دهه گذشته جنبشهای پر تحرک و پویایی در قلمرو مدیریت پدیده آمده که هر یک به سهم خود به افزایش دامنه دانش و بینش مدیران یاری به سزایی داده اند. جنبش سازمانی که در نیممه دوم سده بیستم پایه ریزی شده و در دهه کنونی به رشد رسایی در خور توجه رسیده است. بر پایه مفروضاتی استوار است که با ارزشهای والای انسانی سازگاری کامل دارد. بالندگی سازمانی ریشه هر گونه توانمندی و شکوفایی در قلمرو تلاشهای انسانی را در «بالندگی انسانی» جست و جو می کند و انسان را عامل اصلی و مایه بنیادی هر گونه دگرگونی به شمار می آورد. اصول و موازین این جنبش از دورن دانشهای گسترده ای چون روانشناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی، اقتصاد و بسیاری دیگر از دانشهای رفتاری سرچشمه می گیرد و از به هم پیوستن آنها مجموعه ای فراهم می آید که شناخت انسان و رشد و شکوفایی او را به عنوان برجسته ترین هستی منظومه ای جهان آسان می سازد.

فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول
ریشه های پیدایش بالندگی سازمان
بخش دوم
تعریف بالندگی سازمان
ویژگیهای نمایان بالندگی سازمان
اثر بخشی و تندرستی سازمانی
بخش سوم
اهداف
منبع


قیمت : 2500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات