پایان نامه بررسی رابطه ی شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  پایان نامه بررسی رابطه ی شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه ی شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان پروژه مقاله پایان نامه شوخ طبعی پایان نامه در مورد شوخ طبعی دانلود پایان نامه شوخ طبعی پایان نامه سلامت روانی دانشجویان دانلود پایان نامه سلامت روان پایان نامه های سلامت روان پایان نامه روانشناسی سلامت روان پایان نامه سلامت روان و هوش هیجانی دانلود پایان نامه سلامت روانی مقاله در مورد شوخ طبعی

salamat-ravani

 

گزیده فهرست مطالب
فصل اول
(کلیات تحقیق )
فصل دوم ( مبانی نظری و یافته های پژوهشی )
فصل سوم ( روش تحقیق ، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، ابزار اندازه گیری، روش اجزاء تحقیق، روش تحلیل داده ها )
فصل چهارم (یافته های تحقیق، یافته های توصیفی، یافته های مربوط به زمینه تحقیق )
فصل پنجم ( بحث و نتیجه گیری )

فهرست مطالب

فصل اول: موضوع تحقیق
مقدمه
بیان مسئله تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

فصل دوم: مبانی نظری و یافته های پژوهشی

نظریه اهانت
نظریه تخلیه هیجانی و آسودگی
نظریه ناهماهنگی و تباین
واکنشهای مزاح
مزاح و سیستم ایمنی بدن
مزاح و عملکرد تحصیلی
نقش درمانی مزاح
تبین روان شناختی از تأثیر مزاح در مقابله با استرس
مدل تعاملی استرس
مبانی نظری سلامت روانی
نظریه موری
نظریه آدلر
نظریه مزلو
نظریه اسکینر
نظریه یونگ
افراد سالم از نظر روانی
نظریه اسلام
اهمیت سلامت روان
عوامل زیستی
عوامل عاطفی و روانی
عوامل اجتماعی
رابطه بین استرس، کنار آمدن و سلامتی
پیامدهای استرس
اختلال هیجانی
اختلال شناختی
اختلال فیزیولوژیکی
کنار آمدن
روشهای کنار آمدن مستقیم
کنار آمدن مواجهه ای
مسئله گشایی برنامه ریزی شده
حمایت اجتماعی
روشهای کنار آمدن دفاعی
مکانیزمهای دفاعی
کاهش دهندگان شیمیایی استرس
پسخوراند زیستی
ورزش
یافته های پژوهشی در زمینه مزاح (شوخ طبعی)
ترغیب پرورش توانایی شوخ طبعی

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه آماری و روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری (پرسشنامه تجدید نظر شده علائم روانی ( SCL25-R))
نمره گذاری پرسشنامه SCL25-R
پایایی پرسشنامه تجدید نظر شده علائم روانی SCL25-R
مقیاس شوخ طبعی (مزاح) مارتین ولفکورت
نمره گذاری مقیاس سنجش شوخ طبعی
طرح تحقیق و منطق انتخاب آن
روش اجرا تحقیق
روش تحلیل داده ها

فصل چهارم: یافته های تحقیق

یافته های توصیفی
یافته های مربوط به فرضیه تحقیق

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری تحقیق
تبیین یافته های تحقیق
محدودیتهای تحقیق
پیشنهادات
فهرست منابع


ضمائم
پرسشنامه ها


قیمت : 7000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات