پرسشنامه ویژگی های شخصیتی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  پرسشنامه ویژگی های شخصیتی

دانلود پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نئو پرسشنامه ویژگی های شخصیتی آیزنک رشته مدیریت پرسشنامه ویژگی های شخصیتی آیزنگ پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نئو فرم کوتاه پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مدیران پرسشنامه ویژگی های شخصیتی neo پرسشنامه تیپ های شخصیتی پرسشنامه تیپ شخصیتی a b پرسشنامه ویژگی های شخصیتی

Inventory characteristics

 

پرسشنامه آماده مدیریت

این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که حاوی ۲۰ سوال با طیف ۵ درجه ای است و ابعاد زیر را مورد سنجش قرار می دهد:
با وجدان: ۳، ۸، ۱۳ و ۱۸
عصبی: ۱۹، ۱۴، ۹، ۴
برون گرا: ۱۶، ۱۱، ۶، ۱
سازشکار: ۱۷، ۱۲، ۷، ۲
پذیرنده تجربه: ۲۰، ۱۵، ۱۰، ۵


قیمت : 5500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات