دانلود گزارش کارآموزی ادره برق زنجان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی ادره برق زنجان

دانلود گزارش کارآموزی ادره برق زنجان استخدام اداره برق زنجان استخدام در اداره برق زنجان اداره برق شهرستان زنجان آزمون استخدامی اداره برق زنجان دانلود گزارش کارآموزی اداره برق دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در اداره برق دانلود رایگان گزارش کارآموزی اداره برق دانلود گزارش کار کاراموزی اداره برق

Power Adrh Zanjan

گزارش کارآموزی ادره برق زنجان

فهرست مطالب
تاریخچه تاسیس شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان
فرایند عمل در سیستم حسابداری شرکت برق استان زنجان
پارامترهای مهم در طراحی پست ها و انتخاب تجهیزات
هماهنگی عایقی                                                                                              
شین و شینه بندی                                                                                              
فواصل زمین کردن نقطه نوترال و سیستم زمین                                                 
هدف از ایجاد یک سیستم زمین                                                                      
بررسی ولتاژهای مجازی برای ایمنی در پست          
برقگیر
ترانسفورماتور
ترانسفورماتور ولتاژ
رله های جهت دار برای خطاهای زمین
سیستم حفاظتی خطای عملکرد کلید
حفاظت ترانسفورماتور
اعتبار
تهیه وتصویب بودجه
اجرای بودجه
حسابداری انبار
نوع محاسبه قیمت کالاها
پیش بینی موجودی
دفتر داری
حسابداری تاسیسات
حساب تاسیسات برق مشغول به کار۱۰۱
برکناری تاسیسات
تاریخچه تاسیس شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان :
شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان در تاریخ ۱/۱/۱۳۷۲ با۱۰۱ مگاوات پیک بار و۱۳۶۲۵۹ مشترک عملا از شرکت برق منطقه ای زنجان منفک گردیده و در حال حاضر دارای ۱۶شهر ، ۱۶ بخش و۴۶ دهستان می باشد که در سال۸۵ با۳/۳۷۶ مگاوات پیک بار ۲۵۳۳۴۲ مشترک وتعداد ۴۸۴۴ پست هوایی وزمینی با قدرتی حدود ۸۷۲ مگا ولت امپر وبا ۶۵۹۱ کیلومتر طول شبکه ۲۰ کیلو ولت هوایی و زمینی وبا ۴۴۴۴ کیلومتر طول شبکه فشار ضعیف هوایی وزمینی و۹۰۴روستای برقدار خود ادامه می دهد
وضعیت تامین برق شهرستان زنجان :
اولین نیروگاه زنجان درسال۱۳۲۰ توسط بخش خصوصی شرکت سهامی برق خمسه با یک دستگاه دیزل ژنراتور ۱۱۵ اسب بخار اغاز بکار نمودو به تدریج ۴ دستگاه دیگر با قدرتهای  ۹۰  ، ۵۷۵  ،  ۶۳۰  ،  ۱۲۰۰  اسب بخار به نیروگاه اضافه ومورد بهره برداری قرار گرفت وبالاخره در سال ۱۳۴۸ تاسیسات فوق تحویل برق تهران شده وبه شبکه سراسری وصل گردید . در حال حاضرشهرستان زنجان دارای ۱۷۱۸ پست هوایی وزمینی با قدرت حدود ۳۷۴ مگاولت امپروحدود۱۷۲۲ کیلومتر طول شبکه KV20  هوایی وزمینی و۱۷۰۴ کیلومتر طول شبکه ضعیف هوایی وزمینی ، شهرستان ماهنشان دارای ۴۰۴ پست هوایی وزمینی با قدرتی حدود ۳۷ مگا ولت امپر وحدود ۷۹۶ کیلومتر طول شبکه KV20 هوایی و زمینی و۴۰۴ کیلومتر طول شبکه ضعیف هوایی و زمینی ، شهرستان طارم دارای ۳۸۶ پست هوایی وزمینی با قدرتی حدود ۳۷ مگاولت امپر و حدود ۴۶۴کیلومتر طول شبکه KV20 هوایی وزمینی و۲۶۱ کیلومتر طول شبکه ضعیف هوایی وزمینی وشهرستان ایجرود دارای ۲۰۱ پست هوایی وزمینی با قدرتی حدود ۲۴ مگا ولت امپر وحدود ۴۵۸ کیلومتر طول شبکه KV20  هوایی وزمینی و۲۲۵ کیلومتر طول شبکه ضعیف هوایی وزمینی می باشد .
فرایند عمل در سیستم حسابداری شرکت برق استان زنجان :
بودجه شرکت برنامه مالی شرکت است که برای یک سال مالی تهیه وحاوی پیش بینی اقلام درامد وسایرمنابع تامین اعتبار وبراورد هزینه ها برای انجامفعالیت ها ، اجرای طرح ها وعملیاتی است که منجر به حصول هدفهای شرکت می شود .
سال مالی از اول فروردین ماه هر سال شروع ودراخراسفند ماه همان سال پایان می یابد به استثنای سال اول که از تاریخ تشکیل شرکت شروع ودراخراسفندهمان سال خاتمه می یابد .
درامد شرکتها وسایر منابع تامین اعتبار شرکت عبارت است از کلیه وجوه دریافتی مشروحه زیرکه دربودجه شرکت تحت عنوان درامدهاوسایرمنابع منظورمی گردد :
الف) وجوه دریافتی بابت توزیع یا فروش برق
ب) وجوه دریافتی بابت نگهداری شبکه روشنائی معابر یا ابونمان برای نگهداری
تاسیسات برق ( از مشترکین )
ج) وجوه دریافتی از مشترکین بابت حق انشعاب برق وهزینه های نیرورسانی وهزینه مشارکت ( نسبت به سهم بخش توزیع )
د) وجوه دریافتی از سایر منابع
ه) وجوه حاصله از سرمایه گذاری یا مشارکت در سایر شرکتها
و) وجوه حاصله از انجام خدمات فنی برق  ( عیب یابی  – تعمیرات و…)
۴- هزینه های شرکت عبارت است از پرداختهایی که به صورت قطعی به ذینفع درقبال کار ، خرید وتعهد ویا به عنوان کمک وهر عنوان دیگری که دربودجه شرکت منظور شده است صورت می گیرد وبه طور کلی هزینه ها را می توان به ۲دسته تقسیم کرد:
الف ) هزینه های جاری
ب) هزینه های سرمایه ای
شاید بتوان مساله تشخیص وتفکیک هزینه های سرمایه ای و جاری را از مهمترین مسائل حسابداری شناخت زیرادراین زمینه قاعده وضابطه روشنی نیست.


قیمت : 6500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات