بررسی نقش تکلیف شب در یادگیری دانش آموزان با تأکید بر نقش والدین

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  بررسی نقش تکلیف شب در یادگیری دانش آموزان با تأکید بر نقش والدین

The Role of homework on student learning, with emphasis on the role of parents

دانلود مقاله بررسی نقش تکلیف شب در یادگیری دانش آموزان با تأکید بر نقش والدین
مقدمه:
از نظر آموزش و پرورش، تکلیف شب به معنای مجموعه فعالیت هایی است که به منظور تعمیق یادگیری    دانش آموزان، در ساعاتی که در آموزشگاه حضور ندارند صورت می گیرد.

در مسئله تعیین تکلیف، با توجه به نوسان یادگیری در کلاس، هدف ها و نوع تکلیف تغییر خواهد کرد و معلم باید تصمیم بگیرد چه نوع تکلیفی را تعیین کند.

هدف از ارائه تکلیف شب، دستیابی دانش آموز به مهارت های کلامی، نوشتاری، حسی، حرکتی، فکری، ارتباطی و کسب صفت هایی چون مسئولیت پذیری، حل مسئله و اعتماد به نفس و … است.

انواع تکلیف منزل شامل تکلیف تمرینی، تکلیف آماده سازی، تکلیف بسطی و امتدادی و تکلیف خلاقیتی است.

به طور خلاصه باید گفت بهبود انجام تکالیف درسی کودکان در خانه که همواره موضوعی برای نگرانی اولیا است نه به وسیله ی زور میسر خواهد شد و نه با ابراز نگرانی و نه با سرزنش و تحمیل راه و روش خودمان

این روش ها غالباً مقاومت کودکان را برخواهد انگیخت و به بی میلی و اکراه آنها به درس خواندن و مدرسه رفتن خواهد افزود. به هر حال تکالیف دانش آموزان، پرحجم، یکنواخت، و بیشتر رونویسی و حفظ کردنی است در حالی که بر اساس تحقیقات زیاد تکالیف سنتی، بچه ها را کسل و دانش آموزان ضعیف را بی علاقه تر می کند در این باره باید تدابیری اندیشید!

بیان مسئله:
امروزه در آموزش و پرورش کشورمان و حتی سایر کشورهای جهان موضوع تکلیف شب یکی از موضوعات   بحث انگیز تعلیم و تربیت به شمار می آید.

تکلیف شب ابزاری است که فرصت ها و فعالیت های خارج از مدرسه را برای رسیدن به اهداف برنامه ی درسی به طور مؤثر و آگاهانه به خدمت می گیرد.

تکرار و تمرین و به قولی تکلیف شب به عنوان وسیله ای برای تثبیت یادگیری و کسب مهارت در آموزش های دریافت شده قدمتی به ازای تاریخ دارد تا آنجه که لوحه های مثبت شده از زمان های قدیم نمایانگر تکلیف و تمرین بچه ها برای یادگیری است.

با توجه به اینکه در چند دهه ی اخیر تحولات عظیمی در زمینه ی روش های تدریس در کشور ما به وجود آمده، هنوز برای تکلیف شب از روش های قدیمی استفاده می شود و متأسفانه تکلیف هنوز پیوند مستحکمی با اهداف آن برقرار ساخته است. لذا از ابعاد گوناگون موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم تا جایگاه واقعی این مقوله آموزشی را روشن سازیم.

مسئله این است که آیا تکلیف شب یک ضرورت تربیتی است یا تنها وسیله ای برای یادگیری مفاهیم و کلمات تدریس شده توسط معلمان؟

ضرورت و اهمیت تکلیف شب:
دکتر علی اکبر سیف در مورد اهمیت و نقش تکلیف در تحقیق یادگیری معتقد است «بخش عمده یادگیری باید در مدارس انجام گیرد و فعالیت های خارج از مدرسه باید مکمل یادگیری و فعالیت های مدرسه باشد. در شرایطی توضیحاتی که در مدرسه داده می شود برای یادگیری بعضی از دانش آموزان کفایت می کند اما بعضی دیگر ممکن است چنین نباشند و لذا به تمرین بیشتری نیازداشته باشند در این صورت می توان با تعیین تکالیف مناسب با هر نیاز دانش آموز او را در این امر یاری کرد.

جای تردید نیست که مشق شب باعث پایدار شدن یادگیری ها و آموزش های کودکان دبستانی می شود ولی نباید فراموش کنیم که کودک دبستانی در هنگام نوشتن مشق شب در حال گذراندن زندگی خود نیز هست پس مشق شب باید با زندگی او تناسب داشته باشد.

تکلیف شب از متغیر های درونی مدرسه است که در صورت تجدید نظر کلی و در شرایط فعلی آن شاید بتواند به بسیاری از اهدافی که بر آن مرتبط است مانند تداوم یادگیری – تثبیت یادگیری – بهبود نگرش به مدرسه – عادت به مطالعه و تنظیم وقت جامه ی عمل پوشانده و وسیله ای برای شناخت مشکلات دانش آموزان و کمک در رفع آن باشد.

فهرست مطالب
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تکلیف شب
سؤال
تکلیف چیست؟
انواع تکلیف
خصوصیات تکلیف مناسب از نظر تحقیقات تربیتی
آثار مثبت و منفی تکلیف شب
چگونه دانش آموزان را تکلیف پذیر کنیم
نقش والدین در انجام تکلیف شب دانش آموزان
توصیه های معلم به والدین
چگونه فرزندانمان را در انجام تکلیف یاری دهیم؟
چگونگی کمک به دانش آموزان در انجام تکلیف شب
میزان مناسب تکلیف شب
چند پیشنهاد برای انجام بهتر تکالیف درسی در خانه
منابع


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات