دانلود گزارش کارآموزی شبکه بهداشت ودرمان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی شبکه بهداشت ودرمان

دانلود گزارش کارآموزی شبکه بهداشت ودرمان دانلود رایگان گزارش کارآموزی حسابداری شبکه بهداشت گزارش کارآموزی شبکه بهداشت و درمان گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شبکه بهداشت گزارش کارآموزی در شبکه بهداشت گزارش کارآموزی حسابداری شبکه بهداشت گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شبکه بهداشت گزارش کارآموزی حسابداری در شبکه بهداشت و درمان

Health Network

گزارش کارآموزی در شبکه بهداشت ودرمان

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول : معرفی و تاریخچه
بهداری سابق
خانه بهداشت
مراکز بهداشتی درمانی
سازمان انتقال خون
عملکرد واحد مبارزه با بیماریها
عملکرد واحد تغذیه و مدارس
فصل دوم : فعالیتها
اهداف شبکه بهداشت ابهر
نگاهی بر بیمارستان امدادی ابهر
استراتژی های شبکه بهداشت ابهر
اهم فعالیتهای انجام شده بهداشت حرفه ای
عملکرد واحد بهداشت دهان و دندان
عملکرد واحد اسناد پزشکی
عملکرد نظارت بر درمان
فصل سوم : شرح تفصیلی آموخته ها
اهداف بهداشت محیط در نظام شبکه
مراکز تهیه و توزیع و نگهداری و فروش مواد…
بهداشت مواد غذایی
شرح وظایف کاردان بهداشت محیط در مراکز بهداشتی درمانی
بحث و نتیجه گیری
گزارشی از تشکیل شبکه بهداشت و حقوق باروری
آشنایی یا واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت ابهر
اهداف برنامه های بهداشت خانواده
آموزش بهداشت روان در شبکه بهداشت ابهر
منابع و ماخذ


چکیده
امروزه آموزش و بهسازی منابع انسانی به عنوان یکی از استراتژی‌های اصلی دستیابی به سرمایه انسانی و سازگاری مثبت با شرایط متغیر قلمداد می‌شود و از اینرو جایگاه و اهمیت راهبردی آن در بقاء و توسعه سازمانی نمایان شده است. بدیهی است این فعالیت نیز مانند هر فعالیت سازمانی دیگر مستلزم برنامه‌ریزی صحیح و اصولی می‌باشد. نیازسنجی جزء جدایی‌ناپذیر برنامه‌ریزی آموزشی و نظام بهسازی منابع انسانی محسوب می‌شود. طی فرآیند نیازسنجی، نیازها مشخص شده و برحسب اولویت برای ارضاء و تحقق آنها اقدام می‌شود. نیازها برای انتخاب اقدامات درست، قبل از انجام هر اقدامی مشخص می‌شوند. طراحی و اجرای پروژه‌های نیازسنجی آموزشی در هر سطحی مستلزم پیروی از یک طرح و الگوی عمل مشخصی است. انتخاب یا طراحی و تدوین الگوهای نیازسنجی می‌تواند باعث تسهیل و افزایش دقت و اعتبار فرآیند نیازسنجی شود. یک الگوی مناسب باید هدف، قلمرو (حوزه)، روش‌های اجرایی، یاران سایر ابعاد لازم در جهت انجام یک پروژه نیازسنجی آموزشی را مشخص و معین نماید.
هدف پژوهش حاضر، بررسی الگوهای نیازسنجی موجود و مقایسه آنها از نظر شرایط اجرا، زمان، مکان و کاربردها و همچنین تعیین مناسب‌ترین الگوها برای نیازسنجی در سیستم بهداشت و درمان استان اصفهان می‌باشد. و نیز بدین منظور پس از بررسی اسناد و مدارک موجود و جستجوی گسترده در منابع فارسی و انگلیسی، الگوها و تکنیک‌هایی که به صورت پراکنده دراین منابع معرفی شده‌اند را پژوهشگر با استفاده از بینشی سیستماتیک، کلیه این الگوها و تکنیک‌های موجود را در یک چارچوب کلی در پنج طبقه قرار داده و ضمن معرفی الگوهای هر طبقه، مزایا و معایب هر یک را مورد نقد و بررسی قرار گرفت. برای سنجش میزان تناسب و کاربرد الگوها و مدل‌های مختلف از طریق مطالعه توصیفی پیمایشی با استفاده از ابزارهای نظیر پرسشنامه و مصاحبه سازمان نیافته،‌نظرات مدیران و معاونان و کارشناسان ستادی و بهداشتی (۱۹) شبکه بهداشتی و درمانی در سطح استان اصفهان (۸۰ نفر)، تحت بررسی قرار گرفت و نتایج تحقیق در دو بخش عبارتند از:


– برای نیازسنجی نیازهای بهداشتی جمعیت تحت پوشش: الگوهایی مناسب هستند که دارای ویژگی‌های زیر باشند:
۱- مفهوم نیاز به عنوان فاصله بین وضع موجود و مطلوب و نیز به عنوان برداشت ترکیبی. ۲- منابع تعیین نیاز، جامعه، اهداف و ارزش‌هایشان. ۳- ابزارهایی نظیر مشاهده مستقیم و پرسشنامه و … . ۴- شناسایی نیازها در سطح شهرستان. ۵- ملاک تعیین الگو، میزان مشارکت جمعیت. ۶- مناسب‌ترین شرایط زمانی نیازسنجی در چند مرحله. ۷- مناسب‌ترین شرایط مکانی تجمع نمایندگان مردم در یک مکان خاص. ۸- مناسب‌ترین شرایط اجرایی، تجمع نمایندگان در یک مکان خاص، تکنیک دلفی. ۹- کاربردی‌ترین الگوها، الگوهای ترکیبی و الگوهای هدف – محور


قیمت : 16000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات