پایان نامه سیستم تجسس و دستگاه بازرسی اشعه X فرودگاه

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات  »  پایان نامه سیستم تجسس و دستگاه بازرسی اشعه X فرودگاه

دانلود پایان نامه سیستم تجسس و دستگاه بازرسی اشعه X فرودگاه

مقدمه

حفاظت و تأمین جان انسان در هر اجتماع و حفظ سرمایه های ملی در هر کشور از بدو تجمع انسانها مورد توجه رهبران و دولتمردان در هر جامعه بوده و غفلت از آن موجب اضمحلال اقوام و جوامع گردیده است. که در هر عصر و زمانی این اقدامات تامینی بنا به مقتضای پیشرفتهای علمی در تشخیص و ارزیابی نوع خطر اعمال شده است.

اساس و زیربنای اقدامات، حفاظتی است که معمولاً در سطح یک کشور در سازمان دفاع غیرنظامی هر مملکت متمرکز می‎شود و سازمانهای نظامی نیز به طور اخص و جداگانه بنا به گسترش یگانهای تحت امر این اقدامات را به اجرا می گذارند. این اقدامات شامل آموزش پرسنل و مردم در زمینه حفاظت شخصی و استفاده از سیستم های امنیتی در مکانهای موردنیاز می‎باشد. ما اعتقاد داریم امنیت باید اساساً برخود مردم و نه بر ماشین متکی باشد بر این اعتقاد فلسفه محصولات کمپانیهای سازنده پیوسته در پی طرح ابزاری بوده که بهترین پیوند را با نیازهای فردی امنیتی داشته باشد و امکان بازرسی چمدانهای و بسته های مسافری با دستگاه اشعه X را جهت افزایش امنیت خطوط هوایی ایجاد کرده است در این گزارش دستگاه اشعه X مورد بررسی قرار گرفته است که در مبادی فرودگاهی و گمرکات و ادارات پست استفاده گردیده است.

فهرست مطالب

مقدمه ۱
فصل اول: تولید اشعه ۲
۱-۱- تولید اشعه X 3
۲-۱- تخلیه الکتریکی در گازهای رقیق ۵
۳-۱- اشعه کاتدیک ۵
۴-۱- مولدهای اشعه X 6
۵-۱- بتاترون Betatron 8
۶-۱- دستگاههای مولد اشعه X 9
۷-۱- مدار دستگاه مولد اشعه X با ترانسفورماتور ۱۰
۸-۱- تولید اشعه X نافذ ۱۲
۹-۱- شتاب دهنده خطی ۱۳
۱۰-۱- خواص اشعه X 15
۱۱-۱- اشعه نرم ۱۵
۱۲-۱- پدیده های مربوط به انتشار اشعه X در ماده ۱۶
فصل دوم: دستگاه اشعه X نمونه ۱۹
۱-۲- نماد کلی یک دستگاه اشعه X 20
۲-۲- شرح عمومی دستگاه اشعه X 21
۳-۲- X- RAY 24
فصل سوم: سخت افزار ۲۸
۱-۳- معرفی کلی قسمتهای مختلف سخت افزار دستگاه ۲۹
۱-۱-۳- سیستم سوئیچهای اصلی ۲۹
۲-۱-۳- سیستم برق Power 30
۳-۱-۳- سیستم چشم الکترونیکی ۳۱
۴-۱-۳- سیستم کنترل ۳۲
۵-۱-۳- سیستم تسمه نقاله ۳۴
۶-۱-۳- سیستم تولید اشعه X 36
۷-۱-۳- سیستم تولید تصویر ۳۶
۲-۳- سیستم سوئیچهای اصلی Main switching system 37
۱-۲-۳- مدار Fan unit , Power- on 39
۳-۳- سیستم تغذیه Power system 40
۱-۳-۳- تولید ولتاژ run-Tim meter , DC 40
۲-۳-۳- کلید روشن سیستم تولید X- RAY و نمایشگر X- RAY 41
۴-۳- سیستم چشم الکترونیکی Lightbarrir system 43
۵-۳- سیستم کنترل Control system 48
۱-۵-۳- کی برد (Keyboard) 50
۲-۵-۳- سوئیچ سرویس service switch 51
۳-۵-۳- سوئیچ پایی Foot mat Switch 51
۴-۵-۳- سوئیچ دستی Hi- Top 51
۵-۵-۳-علامت گذاری چمدانها با لامپ یا زنگ Luggage marking lamps/buzzer 51
۶-۵-۳- چمدان (بسته) شمار یا شمارنده ۱ ثانیه Luggage counter 52
۶-۳- سیستم تسمه نقاله Conveyor system 52
۱-۶-۳- سیستم تسمه نقاله با موتور تکفاز ۵۲
۲-۶-۳- Conveyor system equipped with streimetz circuit 55
۳-۶-۳- MOTION PICK UP 58
۷-۳- سیستم تولید اشعه X- RAY generating system X 59
۱-۷-۳- منبع ولتاژ VOLTAGE SUPPLY 60
۲-۷-۳- تولیدهای تنش HIGH TENSION GERERATION 61
۳-۷-۳-آشکارساز خطا ERRORE DE TECTION 61
۴-۷-۳- آشکارساز خطا ERRORE DE TECTION 61
۵-۷-۳- نمایش دهنده X- Ray ON indication X-Ray on 63
۸-۳- سیستم تولید تصویر Image generating System 63
۱-۸-۳- خط الکترونیکی line electronics 64
۲-۸-۳- پردازشگر سیگنال خط line signal processor (zsps-) 67
۹-۳- پردازش سیگنال خط line signal processing 67
۱-۹-۳- در وضعیت offset (جبران)، ۶۸
۱۰-۳- برنامه های تست و تشخیص Test and diagnostic programs 69
۱۱-۳- حافظه ویدئو Viddeo memory BSP 1/3 BSP 1/3 70
فصل چهارم: نرم افزار ۷۳
مقدمه: نرم افزار، صفحه کلید (کی برد) Keyboard 74
۱-۴- روشن کردن سیستم ۷۷
۲-۴- پروسه بازرسی ۷۸
۱-۲-۴- وقفه و تداوم بازرسی ۸۰
۲-۲-۴- ارزیابی تصویر و علامت گذاری بسته ها ۸۲
۳-۴- برنامه ریزی سیستم ۸۳
۱-۳-۴- منوی اصلی MAIN MENU 84
۲-۳-۴- منوی سوپروایزر: SUPER VISOR MENU 86
۳-۳-۴- سیستم Hi- TOP SYSTEM HI- TOP 88
۴-۳-۴- بزرگنمایی ZOOM 89
۵-۳-۴- مرور مدام یا جاروب ممتد CONTINUOS SCANNING 90
۶-۳-۴- جاروب یا مرور معکوس REVERSE SCANNING 90
۴-۴- ارزیابی تصویر IMAGE EVALLUATION 91
۱-۴-۴- تصویر سیاه و سفید B/ W image 92
۲-۴-۴- سیستم / Hi- MAT تصویر رنگی Hi- MAT تشخیص مواد ۹۲
۳-۴-۴- توابع ارزیابی تصویر WINDOW , VARI- MAT 93
۴-۴-۴- توابع خاص VARY- 02/02 VARY- SO , OS) برای تصاویر رنگی Hi- MAT) 97
۵-۴-۴- تابع ارزیابی تصویر SUPER- ENHANCEMENT 98
۶-۴-۴- کنتراست اضافی HIGH 98
۷-۴-۴-تابع CAT 98
۸-۴-۴- تابع NEG (منفی) ۹۹
۹-۴-۴- تصویر رنگی HI- CAT 99
۱۰-۴-۴- تصویر HI- CAT برای سیستمهای HI- MAT 100
۱۱-۴-۴- توابع ارزیابی تصویر VARY- CAT 101
۱-۱۱-۴-۴- تابع تمرکز (بزرگنمایی ZOOM FUNCTION) 101
۲-۱۱-۴-۴- تابع ضبط دیجیتالی DIGIREC SYSTEM 102
فهرست منابع و مأخذ ۱۰۳


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات