مقاله اثر توفان بر اکوسیستم و موجودات زنده

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم پایه  »  مقاله اثر توفان بر اکوسیستم و موجودات زنده

دانلود مقاله اثر توفان بر اکوسیستم و موجودات زنده

مقدمه ای بر توفان :

یکی از پر آسیب ترین و کشنده ترین حوادث توفان است. وقتی توفان ها به کنار ساحل می رسند، با خود نشان یک موج از آب اقیانوس را در امتداد خط ساحلی می آورند، بادهای شدید، گرد و بادهای سخت و باران های شدید و سیل را به همراه می آورند.

در طول توفان، خانه ها، مغازه ها، جاده ها و پل ها به واسطه بادهای سریع و قوی و یا امواج شدید تخریب شده یا آسیب می بینند . آشغالهای حاصل از بادهای سریع و قوی می توانند آسیب زننده باشند. جاده ها و پل ها با سیلاب خراب می شوند و یا به وسیله آشغالهای همراه توفان مسدور می شوند در توفان های بزرگ (مثل اندرو) نیروی باد به تنهایی می تواند تخریب وحشتناکی را ایجاد کند. درختان و خطوط نیرو قطع می شوند و خانه ها و ساختمانهای سست نابود می شوند. این خسارت ها فقط به خط ساحل محدود نیستند. اغلب آسیب ها تا صدها مایل هم کشیده می شوند.

توفان ها و پتانسیل تخریبی آنها بوسیله مقیاس Saffir – Simpson از ۵-۱ شماره گذاری می شوند، توفان گروه ۱ کمترین نیروی تخریبی را دارد و توفان گروه ۵ بیشترین قدرت تخریب را داراست. سه نوع آسیب در اثر توفان رخ می دهد :

فهرست

مقدمه ای بر توفان : ۱

آسیب توسط باد : ۱

آسیب موج های توفان : ۲

آسیب توسط سیل : ۲

توفان : ۲

اثر توفان بر اقیانوس : ۴

پاسخ اقیانوس به یک توفان یا هاریکان در حال حرکت : ۴

گردباد : ۸

تشکیل گرد باد : ۸

مشخصات گردباد : ۸

ایجاد آگاهی و امنیت در مقابل گرد باد : ۹

Hurricane : 9

مهمترین علل ایجاد کننده طوفان : ۱۰

باد : ۱۰

منشأ بادها : ۱۱

الگوی وزش باد : ۱۱

وزش باد روی زمین نا چرخان پوشیده از آب : ۱۱

اثر چرخش زمین : ۱۲

گرادیان فشار و باد : ۱۲

عواملی که بر سمت و سرعت باد اثر می گذارند : ۱۳

جریانات اقیانوسی : ۱۴

گرم شدن زمین و توفان ها ۱۵

خطاهای مشاهده ای جدید. ۱۵

انواع توفان: ۱۶

شرایط شکل گیری توفان رعد و برق. ۱۷

انواع توفان های رعد و برق. ۱۸

شروع و پایان زندگی یک سلول رعد و برق. ۱۹

مرحله بلوغ. ۲۰

مرحله پیری.. ۲۰

اثرات توفان رعد و برق. ۲۰

توفان های تگرگ… ۲۱

شرایط تشکیل تگرگ… ۲۱

شکل دانه تگرگ… ۲۲

پیش بینی تگرگ… ۲۲

اثرات ناشی از تگرگ بر محیط.. ۲۳

راههای مبارزه با تگرگ… ۲۳

روش های جدید مبارزه با تگرگ… ۲۴

۳) توفان شن : ۲۵

ساز و کار شروع توفان شن. ۲۵

انواع حرکت ذرات خاک… ۲۵

توفان گرد و خاک، توفان شن. ۲۷

اثرات باد بر روی سطوح شنی و موانع سطحی.. ۳۱

روش تئوری.. ۳۱

عامل اصلی در تشکیل تپه های شنی : ۳۲

روش تجربی.. ۳۳

روش مشاهده مستقیم. ۳۳

اثر توفان ها بر اکوسیستم : ۳۷

آب و هوا : ۳۷

تغییرات آب و هوا و اثر آن بر محیط : ۳۸

عامل باد : ۳۹

اثرات باد بر اکوسیستم : ۳۹

نقش باد در انتقال املاح و نمکی شدن زمین ها : ۴۰

بررسی گردباد کارترینا و اثرات آن بر اکوسیستم : ۴۶

تاریخچه طوفان کاترینا : ۴۶

کاترینا یا خشم خدای باد : ۴۷

پیدایش توفان کاترینا : ۴۷

چشم توفان : ۴۹

اثر کوریولیس بر کاترینا : ۴۹

انواع درجات توفان بر حسب سرعت : ۵۰

چگونگی توفان کاترینای اخیر در آمریکا : ۵۰

اثرات توفان کاترینا : ۵۲

* اثرات زیست محیطی : ۵۳

نقش انسان در افزایش خسارت ناشی از حوادث طبیعی مثل توفان : ۵۴

طوفان کاترینا و محیط : ۵۵

خطرات بعد از طوفان کاترینا بر انسان : ۵۷

پرسش و پاسخ آزاد درباره طوفان : ۵۸

اداره های مرکزی تورنادو : ۵۹

تورنادهای چگونه شکار می شوند. ۶۰

مطالب پایه در مورد تورناد و یا گردباد سخت.. ۶۰

آسیبهای تورنادو : ۶۲

پدیده ی ELNINO باعث تورنادو نمی گردد. ۶۳


قیمت : 7000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات