مقاله موانع توسعه بهره وری در ایران

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله موانع توسعه بهره وری در ایران

دانلود مقاله موانع توسعه بهره وری در ایران

اهمیت بهره وری

در شرایطی که دستیابی به منابع هر روزه سخت تر و گران تر می شود ، از بین رفتن انحصارها و حمایتهای دولتی رقابت شدید دربازارهای جهانی و فرآیند جهانی شدن ، سازمانها را از هر سو تحت فشار قرار می دهد . افزایش بهره وری یکی از بهترین راهکارهایی است که می تواند بقاء سازمانها را حفظ کند .

تلاش برای بهبود بهره وری تلاش برای زندگی بهتر افراد و جامعه است . بهره وری ، نقش کلیدی در تمامی ابعاد اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد وارتقاء آن درکشور نیازمند آگاهی ، مشارکت تمامی اقشار جامعه ، در کنار خواست و اراده سیاسی و برنامه اقتصادی مناسب از سوی حکومت و دولت است .

منافع کوتاه مدت و بلند مدت بهره وری مانند افزایش تولید ، افزایش صادرات ، بهبود کیفیت ، افزایش رفاه عمومی ، کاهش بیکاری و … در تمامی دنیا به اثبات رسیده است .

فهرست

اهمیت بهره وری.. ۱

تعاریف بهره وری.. ۱

توسعه بهره وری و موانع آن. ۳

چند شاخص مهم اندازه گیری بهره وری.. ۶

بهره وری نیروی کار ( Labour Productivizy ) 6

بهره وری سرمایه  ( Capital Productivity ) 7

شاخصهای مربوط به سود آوری و برگشت سرمایه. ۷

شاخصهای بهره وری کل ( Total Productivity ) 8

موانع سیاسی / فرهنگی.. ۹

قوانین و مقررات.. ۱۲

نظام آماری و اندازه گیری بهره وری.. ۱۳

سیاستهای اقتصادی دولت.. ۱۶

نظام بانکی.. ۱۷

کاهش تصدی گری – خصوصی سازی.. ۱۷

مسئولیتهای اجتماعی دولت : ۱۹

مدیریت منابع و نظام تولید. ۲۰

منابع. ۲۵


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات