هوش عاطفی و تأثیر آن بر یادگیری سازمانی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  هوش عاطفی و تأثیر آن بر یادگیری سازمانی

Emotional intelligence and its impact on organizational learning

مقاله مدیریت

هوش عاطفی و تأثیر آن بر یادگیری سازمانی

چکیده:
در محیط متلاطم و متغیر امروزی، سازمانها ناگزیر از تحول و دگرگونی در کارکردهای درونی و برونی خود هستند و باید در جهت بهره برداری بهتر از محیط و تغییرات آن و نیز غلبه بر ضعفها و پوشش بیشتر نقاط قوت از آمادگی کافی برخوردار باشند . یکی از راههای انجام چنین واکنشی یادگیری سازمانی است . یادگیری سازمانی یک روش بررسی موفق تغییر مستمر می باشد . در تحولات سازمانی، پژوهشهای بیشماری در جهت شناخت ابعاد فنی و انسانی تحول صو رت گرفته است، اما ابعاد عاطفی تحولات، به صورت تفصیلی مورد توجه و بررسی واقع نشده اند. در این مقاله فرض بر آن است هوش عاطفی و ابعاد چهارگانه آن(آگاهی عاطفی، تساهل عاطفی، شناخت یا ادراک عاطفی، و کنترل عاطفی ) به شکلی می تواند بر یادگیری سازمانی تأثیر مثبت گذارده و به سازمان کمک کند تا از تنشها و تضادهای درون سازمانی که به علت انجام تحول و دگرگونی روی
می دهند، جلوگیری کند.
این مقاله در همایش ملی مدیریت صنعتی ارائه شده است.


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات