مقاله قاچاق و عناصر آن

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  مقاله قاچاق و عناصر آن

دانلود مقاله قاچاق و عناصر آن - تحقیق رشته حقوق

دانلود مقاله قاچاق و عناصر آن – تحقیق رشته حقوق

چکیده

قاچاق معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشور وارد کرده و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می شود که جوامع بشری و نیازمندیهای آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تامین کلیه نیازمندیهای خود عاجز و ناتوان گشتند به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مراودات تجاری بودند و از طرف دیکر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومتها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و به منظور اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت مقررات گمرکی وضع نماید.

با گسترش و پیچیده تر شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل امر حمل و نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شده و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اجتماعی گریبانگیر کشورها گردید. ظهور پدیده قاچاق و ارتکاب به آن کشورها را بر آن داشته تا مقرراتی جهت پیگیری و مبارزه با آن تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج کالا و ارز به کشور قاچاق به معنی فعلی جایگاهی نداشت اما دولت «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد. در این تحقیق سعی شده چکیده ای از مبحث قاچاق و آثار آن و عوامل مختلف مربوط به آن مورد بحث قرار گیرد.

فهرست مطالب

بخش اول – کلیات ۱۰
فصل اول: تعاریف ۱۰
مبحث اول – تعریف لغوی قاچاق ۱۰
بحث دوم – تعریف قانونی قاچاق ۱۰
گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی ۱۱
گفتار دوم: تعریف قاچاق در قانون مجازات مرتکبین قاچاق ۱۱
گفتار سوم: تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی ۱۲
گفتار چهارم: تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی ۱۳
فصل دوم: انواع قاچاق ۱۴
مبحث اول: انواع قاچاق از نظر تعریف ۱۴
مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق ۱۵
گفتار اول: قاچاق ارز ۱۵
گفتار دوم: قاچاق کالای گمرکی و تجاری ۱۷
گفتار سوم: قاچاق سلاح و مهمات ۱۹
گفتار چهارم: قاچاق آثار ملی و عتیقه جات ۲۱
گفتار پنجم: قاچاق مواد افیونی و مخدر ۲۳
گفتار ششم: قاچاق اشخاص ۲۴
فصل سوم: عناصر و ارکان جرم قاچاق ۲۶
مبحث اول: عناصر عمومی ۲۶
مبحث دوم: عنصر مادی ۲۷
گفتار اول: سیر تکاملی جرم تا عنصر مادی ۲۸
گفتار دوم: تهیه مقدمات ارتکاب جرم ۲۹
گفتار سوم: جرم تام ۲۹
بحث سوم: عنصر معنوی ۳۱
بخش دوم ۳۲
فصل اول: شناخت شیوه های مهم ارتکاب به جرم قاچاق ۳۳
مبحث دوم: انواع ورود کالای قاچاق به داخل کشور ۳۵
گفتار اول: کالای وارده از طریق دریا ۳۵
گفتار دوم: کالای وارده از طریق هوا ۳۶
گفتار سوم: کالای وارده از طریق خشکی ۳۷
گفتار چهارم: کالای وارده توسط مسافر ۳۸
فصل دوم: اثرات منفی قاچاق در جامعه ۳۹
مبحث اول: اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور ۳۹
گفتار اول: آثار قاچاق بر سیاستهای اجرایی دولت ۴۰
گفتار دوم: آثار منفی قاچاق بر سیاستهای بازرگانی ۴۲
گفتار سوم: آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت ۴۲
گفتار چهارم: آثار منفی قاچاق بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان ۴۳
مبحث دوم: آثار فرهنگی و اجتماعی قاچاق ۴۳
گفتار اول: تهاجم فرهنگی ۴۴
گفتار دوم: غارت هویت فرهنگی ۴۵
گفتار سوم: بحران در کانون خانواده ۴۶
گفتار چهارم: تضعیف فرهنگ کار ۴۷
فصل سوم: علل گرایش به قاچاق و روشهای مناسب برای مقابله به آن ۴۸
مبحث اول: شناسایی علل گرایش به قاچاق برای مقابله با آن ۴۸
مبحث دوم: شناسایی روشهای مناسب برای مقابله عملی با قاچاق ۵۲
بخش سوم: صلاحیت سازمانهای رسیدگی کننده ۵۶
فصل اول: سازمانهای رسیدگی کننده به جرم قاچاق ۵۶
مبحث اول: سازمانهای غیرقضایی ۵۶
گفتار اول: سازمانهای شاکی ۵۷
مبحث دوم: مراجع قضایی ۵۸
گفتار اول: محاکم قضایی (دادگاههای انقلاب و یا عمومی) ۵۹
گفتار دوم: سازمان تعزیرات حکومتی ۶۰
فصل دوم: تکلیف کالای مکشوفه ۶۲
مبحث اول: چگونگی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه ۶۲
مبحث دوم: آثار تعقیب قضایی نسبت به سازمان کاشف ۶۴
گفتار اول: حق الکشف سازمان کاشف ۶۶
گفتار دوم: حق الکشف مأموران ۶۸
فصل سوم: راه حل های پیشنهادی برای مبارزه با قاچاق ۶۸

منابع ۷۳


قیمت : 5500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات