دانلود مقاله انگیزش در محیط کار

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله انگیزش در محیط کار

Paper motivation at work

دانلود مقاله انگیزش در محیط کار

تعریف انگیزه

انگیزه را این گونه تعریف می کند:

میل به کوشش فراوان در جهت تامین هدفهای سازمان به گونه ای که این تلاش در جهت ارضای برخی از نیازهای فردی سوق داده شود.

یکی از فعالیتهای مدیر این است که موجبات انگیزش کارکنان را در سطح بالایی از عملکرد فراهم سازد بدین معنی که اطمینان یابد که افراد کار می کنند بطور منظم سر کار حاضر می شوند و سهم مثبتی در رسالت سازمان دارند عملکرد شغلی به توانایی محیط و همچنین انگیزش مرتبط است. (محمد زاده – مهروژان ، ۱۳۷۵ ،۱۲۱-۱۲۰)

نیاز به عنوان یک واژه فنی حالتی درونی است که باعث می شود نتیجه پی آمد خاص جالب به نظر برسد یک نیاز ارضا شده تنش ایجاد می کند و در نتیجه در درون فرد نوعی سائقه یا پویایی بوجود می آورد این پویایی موجب بروز نوعی رفتار پژوهشی در فرد می شود و او در پی تامین هدفهای ویژه ای بر می اید اگر آن هدفها را تامین کند نیاز مزبور ارضا می شود و در نتیجه تنش کاهش می یابد .

بنابر این می توان گفت که کارگر یا کارمندی که تحریک شده و دارای انگیزش است در وضعی به سر می برد که تنش دارد.(یعنی بین فرد و محیط او نوعی عدم تعادل بوجود می آید)او برای رهایی از این تنش دست به اقدام می زند و تلاش و کوشش می کند . هر قدر این تنش بیشتر باشد سطح یا میزان تلاش و کوشش بیشتر خواهد شد. اگر این تلاش و یا کوشش به صورت موفقیت آمیزی ، به ارضای نیاز منجر گردد. تنش کاهش می یابد ، ولی از آنجا که رفتار فرد در سازمان مورد نظر ماست ، فعالیتی که در جهت کاهش می یابد تنش صورت می گیرد باید در راستای هدفهای سازمان باشد . بنابر این در تعریفی که از انگیزش داریم این معنا هم گنجانده شده که نیازهای فرد با هدفهای سازمان سازگار است و هیچ مغایرتی با آنها ندرد . اگر چنین وضعی وجود نداشته باشد فرد یا کارگر تلاش و کوشش زیادی می نماید که در واقع در جهت مخالف منافع سازمان صورت می گیرد و نکته جالب اینجاست که این نوع کوششها و تلاشها چیز غیر عادی نیستند . (ایران نژاد پاریزی- ساسان گهر، ۳۸۰،۱۳۷۷)

فهرست

تعریف انگیزه. ۱

تحولات تاریخی انگیزش: ۲

مدل سنتی: ۳

مدل روابط انسانی: ۴

مدل منابع انسانی: ۴

تئوریهای انگیزش: ۵

تئوری نیازهای بالفعل مورای : ۷

تئوری بهداشت –انگیزش : ۸

نظریه ای – آر – جی.. ۱۲

نتیجه گیری از نظریه های محتوایی : ۱۳

نظریه های فر آیندی انگیزش: ۱۳

نظریه انتظار: ۱۴

تئوری برابری: ۱۶

کاربرد تئوریهای انگیزش در سازمانها: ۱۷

انگیزش از طریق طراحی شغل: ۱۹

طراحی شغل :‌ ۲۱

غنای شغلی : ۲۳

گسترش شغلی : ۲۳

گردش شغلی : ۲۵

الگوی ویژگیهای شغلی :‌ ۲۵

مهندسی شغل : ۲۷

شناور ساختن ساعات کار : ۲۷

مزایای ساعات کار شناور : ۲۹

زیانهای ساعات کار شناور : ۳۱

اشتراک مساعی : ۳۲

انگیزش برای یاری دادن : ۳۳

پذیرش مسئولیت : ۳۴

فرهنگ سازمانی : ۳۶

نظام شایسته سالاری: ۳۷

رضایت شغلی : ۳۸

الگوی اقتضایی انگیزش : ۳۹

مروری بر تحقیقات انجام شده در ایران : ۴۱

منابع : ۴۷


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات