دانلود تحقیق سفالگری

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

دانلود تحقیق سفالگری مقاله پروژه تحقیق درباره سفالگری تحقیق در مورد سفالگری تحقیق درباره هنر سفالگری تحقیق درباره شغل سفالگری تحقیق در مورد هنر سفالگری مقاله در مورد سفالگری مقاله درباره سفالگری مقالات سفالگری مقاله هنر سفالگری

 

Pottery

 

مقدمه:
خلق الانسان من صلصال کالفخار
خداوند انسان را از گل کوزه گری آفرید
 ماده ی سفالگری گل است. گل درد ستها جان می گیرد و به شکلهای مختلف در می آید. مثل کوزه وظروفی که نقشهای برجسته دارند.
سفالگری به عنوان یکی از بر جسته ترین مظاهر هنر اسلامی دارای نقوش متنوعی بوده که همواره با اعتقادات دینی وتصورات هنرمند از هستی عجین بوده است.
فن وهنر سفالگری ایران به علت جنبه های گوناگون اقتصادی ،فرهنگی و تا حدودی مذهبی از گذشته ی بسیار دور مورد توجه قرار گرفته ودر هر دوره با وضعیت سیاسی منطقه و کشورتحول وتوسعه یافته است.نمونه های سفالینه که از محوطه های باستانی ایران کشف شده وارتباط این هنر را با فرهنگ،اقتصادومذهب از یک طرف و ذوق وسلیقه ی شخصی و قومی سفالگران از طرف دیگر نشان می دهد.
در هزاره ی پنجم(ق.م)اختراع چرخ سفالگری تحولی چشمگیر دراین هنر وتأثیربسیاری در زمینه ی اقتصادی به وجودآورد.یکی ازمهمترین ابعادفن وهنرسفالگری درآن زمان را می توان بعد و جنبه ی فرهنگی واجتماعی آن دانست،چه آشنایی ما از ارتباط موجود بین اقوام با یکدیگر در آن روزگاران بیشتر از دست ساخته های هنری مانند سفالگری امکان پذیر است.
سهم سفالگران مسلمان به جهان سفالگری از ارزش بسیار بالایی برخوردار است.این سفالگران اولین کسانی بودند که تکنیک ودانش توسعه ی سرامیک های لعاب دار تزئینی را به اروپا الهام بخشیدند.
سفالگران دوران اسلامی با تمامی روش های ساخت دستی،چرخ کاری وقالبگیری آشنا بودند و تلاش همیشگی آنها در دستیابی به روش های جدید ساخت و لعاب های تازه در آثار به جا مانده به خوبی هویداست.

فهرست مندرجات:
فصل۱٫ مقدمه 
فصل۲٫ چکیده  
مهمترین تکنیک های تزیین ظروف در نیشابور 
دسته های سفال با نقش کنده 
نقوش سفال در ادوار اسلامی از مناظر مختلف 
فصل ۳٫ فن و هنر سفالگری 
فصل ۴٫ مهمترین تکنیک های تزیین ظروف در نیشابور 
سفال با پوشش گلی 
سفالینه با نقوش رنگارنگ 
سفالینه با تزیین زرین فام 
سفالیه با نقش کنده 
سفالینه با لعاب یکرنگ  
فصل ۵٫ کلیاتی درباره سفال اسلامی     
سفال گبری  
سفال سلجوقی  
سفال مینائی ایران 
سفال دوره عثمانی 
سفال دوره صفویه ایران 
فصل ۶٫ هنر سفالگری و بررسی نقوش آن در ادوار اسلامی 
بررسی نقوش انسانی با توجه به جهان بینی عرفانی 
بررسی نقوش انسانی مرتبط با مراسم ماه محرم 
بررسی نقوش انسانی و ارتباط آن با ادبیات 
بررسی نقوش انسانی و ارتباط آن با مفاهیم نجومی 
فصل ۷٫ جام با گلابه ی سفالگری 
فصل۸٫ کوزه 
نتیجه گیری 
فهرست منابع و مآخذ 


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات