مقاله سموم سیانوباکتریایی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم پزشکی » پزشکی  »  مقاله سموم سیانوباکتریایی

Cyanobacterial toxins article

دانلود مقاله سموم سیانوباکتریایی

چکیده
سیانوباکترها (جلبک‎های سبز ‎- آبی) جزء پروکاریوت‎ها محسوب می‎شوند. این فیتوپلانکتون‎ها معمولاً در آب‎های شیرین و لب شور یافت می‎شوند و از لحاظ شکل ظاهری به دو گروه رشته‎ای و کلنی تقسیم می‎شوند.

سیانوباکترها در هنگام بلوم (شکوفایی)، سمومی را تولید می‎کنند که سلامت آب آشامیدنی را به مخاطره می‎اندازند و اثرات مضری بر روی موجودات زنده دارند. این سموم عبارتند از: میکروسیس‎تین‎ها، نودولارین‎ها، ساکسی توکسین‎ها، آناتوکسین ‎a، آناتوکسین ‎S(a) و ‎Cylindrospermopsin. این سموم از نظر ساختمانی متفاوتند و محدوده عصبی را شامل می‎شود. وجود سیانوباکترها و سموم آنها در مخازن آبی مورد استفاده برای آشامیدن به علت عدم مدیریت صحیح منابع و مخازن آبی است.

روش‎های تیمار آبی که در این پروژه مورد بحث قرار گرفته‎اند عبارتند از: کلرزنی، فیلتراسیون سریع یا کند، به ویژه استفاده از ازن و غیره، از موثرترین روش‎ها در از بین بردن سیانوباکترها هستند.

مقدمه
بعضی از جلبک‎های سبز ‎- آبی سمومی تولید می‎کنند که وجود این سموم و افزایش آنها در آب آشامیدنی باعث ایجاد اثرات حاد و مزمن می‎گردد و ممکن است حیات موجودات زنده آبزی و دیگر موجوداتی را که از این آب آلوده استفاده می‎کنند، تهدید کنند.

فعالیت‎های انسانی مانند ورود فاضلابهای شهری، صنعتی و کشاورزی که حاوی عناصر غذایی فراوانی هستند باعث شکوفایی این جلبک‎ها می‎گردد و در نتیجه اکسیژن آب کاهش می‎یابد و آب رنگ و بوی نامطبوع پیدا می‎کند و سبب افزایش مرگ و میر موجودات زنده و یا افزایش بیماریهای حاد و مزمن می‎شود. مدیریت صحیح منابع آبی می‎تواند از لوم این جلبک‎ها جلوگیری کند.

با ارزیابی این سموم در منابع آبی و تعیین مقادیر آنها و اتخاذ روشهای مناسب برای مبارزه و کنترل آنها می‎توان میزان آلودگی منابع آبی و تعیین مقادیر آنها و اتخاذ روشهای مناسب برای مبارزه و کنترل آنها می‎توان میزان آلودگی منابع آبی به سموم سیانوباکترها را تا حد قابل ملاحظه‎ای کاهش داد و سلامت و بقاء موجودات زنده را تضمین کرد.

پژوهش‎ها و مطالعات فراوانی در زمینه روشهای کنترل این سموم صورت گرفه است و این روشها تا حد قابل ملاحظه‎ای در کاهش سموم سیانوباکترها مؤثر واقع شده‎اند. این روشها عبارتند از کنترل یا مبارزه بیولوژیک و یا افزودن مواد شیمیایی به منابع آب.

البته سیانوباکترها در بعضی از نقاط دنیا به علت اینکه شرایط مناسبی فراهماست تجمع زیستی پیدا کرده‎اند.

فهرست مطالب
چکیده. ۱

مقدمه. ۲

فصل اول. ۳

انواع سیانوباکترها (جلبک‎های سبز ‎- ویژگیهای بیولوژیکی، ظاهری و ‎بلومهای سمی آنها)  ۳

۱-۱-  تاریخچه. ۳

۱-۲- ویژگیهای ساختاری و بیولوژیکی سیانوباکترها ۳

۱-۳- شکوفایی ‎(Bloom) 6

۱-۴- مهمترین راسته‎های جلبک‎های سبز ‎- آبی.. ۹

۱-۵- تقسیم‎بندی سیانوباکترها از لحاظ شکل ظاهری.. ۱۰

۱-۵-۱- سیانوباکترهای رشته‎ای.. ۱۰

۱-۵-۲- سیانوباکترهای کلنی.. ۱۱

فصل دوم. ۱۳

طبقه‎بندی سموم سیانوباکتریایی.. ۱۳

۲-۱- طبقه‎بندی سموم سیانوباکتریایی براساس مکانیسم عمل.. ۱۳

۲-۱-۱- نوروتوکسین‎ها ۱۳

۲-۱-۲- هپاتوتوکسین‎ها ۱۴

۲-۱-۳- درماتوتوکسین‎ها ۱۴

۲-۲- انواع سیانوتوکسین‎ها ۱۴

۲-۲-۱- نودولارین.. ۱۴

۲-۲-۲- ساکسی توکسین‎ها ۱۵

۲-۲-۳- آناتوکسین ‎a و هوموآناتوکسین ‎a. 16

۲-۲-۴- آناتوکسین ‎a ‎(S) 17

۲-۲-۵- ‎Cylindrospermopsin. 17

۲-۲-۶- میکروسیس‎تین.. ۱۷

۲-۲-۶-۱- دوام و پایداری میکروسیس‎تین در سلولها ۲۰

۲-۲-۶-۲- خارج شدن سم هپتاپپتید (میکروسیس‎تین در طی تجزیه ‎Microcystis aeruginosa. 21

۲-۳- طبقه‎بندی سیانوتوکسین‎ها براساس ساختمان شیمیایی.. ۲۲

۲-۳-۱- پپتیدهای حلقوی.. ۲۲

۲-۳-۲- آلکالوئیدها ۲۵

۲-۳-۲-۱- آلکالوئیدهای سیتوتوکسیک… ۲۵

۲-۳-۲-۲- آلکالوئیدهای درماتوتوکسیک… ۲۵

۲-۳-۳- سموم لیپوپلی‎ساکاریدها ‎(LPS) 26

فصل سوم. ۲۷

اثرات مضر سموم سیانوباکترها ۲۷

۳-۱-۱-قرار گرفتن در معرض اثرات حاد و غیرمزمن.. ۲۷

۳-۱-۲- قرار گرفتن در معرض اثرات مزمن.. ۳۰

۳-۲- ارزیابی خطر. ۳۰

۳-۳- اثر بر ماهیان. ۳۴

۳-۴- اثر بر موجودات آبزی.. ۳۶

۳-۵- تولید ترکیبات بیواکتیو. ۳۷

۳-۶- صدمه از راه تماس تفریحی.. ۳۷

۳-۷- مسمومیت حیوانی.. ۳۸

۳-۸- اثر بر زئوپلانکتونها ۳۹

۳-۹- اثر بر باکتریهای آبزی.. ۴۰

فصل چهارم. ۴۲

روش‎های کنترل و جلوگیری از شکوفایی.. ۴۲

۴-۱ انعقاد یا چسبیدن، معلق بودن هوای محلول و جذب سطحی کربن فعال. ۴۲

۴-۲- کلرزنی.. ۴۵

۴-۳- فیلتراسیون سریع و فیلتراسیون کند شنی.. ۴۶

۴-۴- فرآیندهای غشایی.. ۴۶

۴-۵- دما ۴۶

۴-۶- اسیدیته (‎PH). 47

۴-۷- کاهش فسفر و ازت.. ۴۷

۴-۸- سولفات مس… ۴۸

۴-۹- سیمازین.. ۴۸

۴-۱۰- ازن‎دار کردن. ۴۹

۴-۱۰-۱- میکروسیس‎تین‎ها و نودولارین.. ۵۰

۴-۱۰-۲- آناتوکسین ‎a، آناتوکسین ‎(S)a و ساکسی توکسین.. ۵۲

۴-۱۰-۳- محصولات فرعی ازنی شدن. ۵۳

۴-۱۱- نور. ۵۴

۴-۱۲- کنترل بیولوژیک… ۵۴

۴-۱۲-۱- تغذیه توسط زئوپلانکتون‎ها ۵۴

فهرست منابع فارسی.. ۵۶

فهرست منابع غیرفارسی.. ۵۷


قیمت : 6500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات