دانلود مقاله فیبرنوری

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

دانلود مقاله فیبرنوری دانلود مقاله درباره فیبر نوری دانلود رایگان مقاله فیبر نوری دانلود مقاله در مورد فیبر نوری دانلود مقاله کامل فیبر نوری پروژه تحقیق مقاله فیبر نوری pdf مقاله فیبر نوری word مقاله فیبر نوری ppt خرید مقاله فیبر نوری مقاله ای درباره فیبر نوری مقاله سنسورهای فیبر نوری مقاله در مورد فیبر نوری تحقیق کامل در مورد فیبر نوری

 

Paper fiber optic

 

فیبرنوری

فهرست مطالب 
بخش اول : ۱
جایگاه فیبر نوری ۱
فصل اول ۲
کلیات ۲
۲-۱-۱ پارامترهای انتخاب سیستمهای مخابراتی ۲
الف- مسائل فنی و تکنیکی ۲
فصل دوم ۴
کاربرد فیبر در شبکه مشترکین ۴
۱-۲-۱ مقدمه ۴
۲-۲-۱ مقایسه انواع سیستم‌های شبکه مشترکین ۵
۳-۲-۱ نحوه به کار گیری فیبر نوری در شبکه مشترکین ایران ۶
فصل سوم ۹
کاربرد فیبر در شبکه بین مراکز ۹
۱-۳-۱ مقدمه ۹
۲-۳-۱ بررسی انواع سیستم‌های شبکه بین مراکز و مقایسه آنها ۱۰
۱-۲-۳-۱ قابلیت اطمینان ۱۰
۲-۲-۳-۱ کیفیت سیستم ۱۰
۳-۲-۳-۱ ضریب اشتغال فضا ۱۱
۴-۲-۳-۱ سهولت نصب و نگهداری ۱۱
۳-۳-۱ نحوه برآورد قیمت تمام شده انواع سیستم‌های شبکه بین مراکز ۱۴
۱-۳-۳-۱ سیستم‌های کابل مسی ۱۴
۲-۳-۳-۱ سیستم‌های پی‌سی‌ام کابلی ۱۵
۳-۳-۳-۱ سیستم‌های فیبر نوری ۱۶
۴-۳-۱ نحوه به کارگیری فیبر نوری در شبکه بین مراکز ۱۸
فصل چهارم ۲۰
کاربرد فیبر در شبکه راه دور ۲۰
۱-۴-۱ مقدمه ۲۰
۲-۴-۱ عملکرد انواع سیستم‌های شبکه راه‌دور ۲۱
نوع سرویس، حجم پر ترافیک واستعداد توسعه آتی ۲۱
کیفیت سیستم ۲۲
شرایط محیطی ۲۲
وضعیت جغرافیایی ۲۳
۳-۴-۱ نحوه به کار گیری فیبر نوری در شبکه راه دور ۲۴
فصل پنجم ۲۵
کاربرد فیبر نوری در شبکه روستایی ۲۵
۱-۵ -۱ مقدمه ۲۵
۲-۵-۱ پارامترهای انتخاب سیستم‌های روستایی ۲۵
۳-۵-۱ نحوه به کار گیری فیبر نوری در شبکه روستایی ۲۶
نتیجه‌گیری کلی ۲۸
۱-  استفاده از فیبر نوری در شبکه مشترکین ۲۹
۲-  استفاده از فیبر نوری در شبکه بین مراکز ۲۹
۳-  استفاده از فیبر نوری در شبکه راه دور ۲۹
۴-  ا از فیبر نوری در شبکه روستایی ۳۰
خلاصه ۳۱
بخش اول :
جایگاه فیبر نوری
فصل اول
کلیات
۱-۱-۱           مقدمه:
۱-۱-۲  هر چند نظر فنی استفاده از فیبر نوری در کلیه قسمتهای یک شبکه مخابراتی مسیر می‌باشد. اما در حال حاضر به علل اقتصادی در بعضی قسمتها از آن جاذبه داشته و کاربرد آن در بعضی قسمتهای خصوصاً برای کشورهای جهان سوم مصلحت می‌باشد.
۲-۱-۱ پارامترهای انتخاب سیستمهای مخابراتی
 در انتخاب هر سیستم مخابراتی لازم است دو پارامتر فنی و اقتصادی را مد نظر داشته و با بررسی دقیق آنها نوع سیستم را تعیین نمود. تدوین یک برنامه دراز مدت مخابراتی صحیح نخواهد بود مگر از دو بعد اقتصادی و فنی سیستم‌های موجود با یکدیگر مقایسه گشته و مناسبترین سیستم انتخاب گردد.
الف- مسائل فنی و تکنیکی
با توجه به اینکه مخابرات یک مسئله جهانی بوده وما نمی‌توانیم تافته جدا بافته از دیگران باشیم باید در برنامه‌ریزی‌های دراز مدت از تمایل جهانی در انتخاب نوع سیستم دقیقاً وطلع بوده و آگاهانه نوع سیستم را انتخاب نمائیم در حال حاضر به علل مختلف از جمله نفوذ هر چه بیشتر انتقال دیتا در شبکه‌های مخابراتی و غیره چنین تمایلی به سمت دیجیتال می‌باشد. سیستم‌های دیجیتال به دو صورت رادئویی و کابلی قابل اجرا می‌باشند. با توجه با اینکه سیستم کابل کواکسیال اصلی بین دو نه تنها از نظر کیفی ازجحیتی بر فیبر نوری منحصر خواهد بود. فاصله تکرار کننده‌های رادیو دیجیتال در خیلی موارد کمتر از فاصله لازم برای نوع آنالوگ می‌باشد چنین اختلالی در شبکه فعلی ایران باعث ایجاد ایستگاه‌های تکرار کننده جدید می‌شود که علاوه بر افزایش قیمت تمام شده مشکلات نگهداری ایستگاه به طور مستمر را همراه خواهد داشت. در صورتیکه روشهای فیبر نوری مشکلات کمتری دارند…


قیمت : 3500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات