مقاله صنعت کشاورزی و آلودگی محیط‌ زیست

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  مقاله صنعت کشاورزی و آلودگی محیط‌ زیست

Paper industry, agriculture and environmental pollution

دانلود مقاله صنعت کشاورزی و آلودگی محیط‌ زیست

مقدمه

با پیشرفت صنعت کشاورزی در جوامع و بالا رفتن سطح بهداشت عمومی در جوامع مختلف میزان مصرف آب و به تبع آن میزان تولید فاضلاب افزایش یافته است پیشرفت صنعت کشاورزی وبالا رفتن سطح بهداشت عمومی یک مسئله خوشایند در جهان امروز است اما تولید فاضلاب و زائداتی که در آن وجود دارد باعث نگرانی دولتها و مردم و سازمانهای بین المللی زیست محیطی شده است .

یکی از منابعی که در معرض آلودگی ناشی از فاضلاب قرار دارد منابع آب می‌باشد آلودگیهای مختلف فیزکی ،شیمیایی و بیولوژیکی از طریق فاضلاب وارد آب می‌شوند و کیفیت آب را دچار کنترل می‌کنند . آب ارتباط مستقیمی با سلامت انسان دارد وآلوده کننده‌های مختلف موجود درآب اثرات نامطلوب بر روی سلامت انسان می‌گذارد که گاهی اثرات جبران ناپذیر است .بنابراین قبل از تمییز فاضلاب در آب و محیط زیست  باید با توجه به ماهیت آنها ،مصارف پیش بینی شئه واستاندارهای زیست محیطی تصفیه های لازم بر روی آنها صورت گیرد تا ضمن حفظ کیفیت آنها سلامتی انسان نیز تأمین شود یکی از زائدات ناشی از فاضلابهای کشاورزی، صنعتی و امور دیگر ترکیبات  آلی کلره می‌باشد .این ترکیبات در طبقه بندی مواد زائد خطرناک قرار گرفته‌اند وبه دین کاربرد زیاد این موارد در صنعت کشاورزی و امور دیگر و با توجه به اثرات آنها بر سلامت انسان ومحیط زیست در سالهای اخیر توجه افزایش یابنده‌ای به این ترکیبات شده است .این ترکیبات دارای سمیت و مقاومت بالایی هستند و اثراتشان را از طریق مکانیسم عمل‌های مختلف نشان می‌دهند .ترکیبات آلی کلره از طرق مختلف از جمله دفع زائدات صنعتی ودفع پسابهای کشاورزی به داخل آبها وارد می‌شوند و انسان به طریق غذا، آب واز طریق تماس مستقیم با این ترکیبات مواجهه پیدا می‌کند. به دلایل گفته شده وجود این ترکیبات در محیط زیست یک مسئله بغرنج زیست محیطی به شمار می‌رود. به همین دلیل باید به فکر چاره‌ای برای کم کردن این ترکیبات در محیط زیست بود. مهمترین استراتژی در این مورد کاهش تولید این مواد در منبع می‌باشد و گزینه بعدتی تصفیه فاضلابهای حاوی این مواد برای کاهش آنها و رساندن مقدار آنها در حد استانداردهای زیست محیطی بین المللی می‌باشد. در این پروژه به نکاتی همچون کاربردها، راه های ورود اثرات و تصفیه‌های بعضی از این ترکیبات بحث شده است.

مهمترین ترکیبات آلی کلره شامل موارد زیر می‌باشد

– حشره کشها و علف کش‌ها کلره از جمله DDT

– تری کلرواتیلن

– دی کلرواتیلن

– ۱و ۲ دی‌کلرواتان

– تتراکلرواتیلن

– پری کلرواتیلن PCE

– تتراکلریدکربن

– ترکیبات PCBs

– کلروفرم

-۱و۱و۱-تری کلرواتان

– کلرید وینیل

– کلرید وینیل

– کلرید متیلن

– دی اکسین ها وشبه دی اکسین ها

– کلرو ۲-نیتروبترن

-۲-کلرو فنول

– هگزا کلروبترن

– پنتا کلروفنول

-۱و۴ دی کلروبترن

 کاربردها و راه‌های ورد برخی ترکیبات مهم آلی کلره به محیط زیست

فهرست

مقدمه   ۱
حشرکشها و علف کشها:   ۳
تری کلرواتین   ۴
دی کلروانینن   ۴
۱و ۲ دی کلرودتان   ۵
تتراکلرواتن (تتراکلرواتین، پروکلرواتین PCE)   ۵
تتراکلریدکربن   ۶
ترکیبات   پلی کلرنیتیر بی فنیلها   ۶
۱و۱و۱- تری کلروتان:   ۷
کلرووینیل:   ۸
کلرید میتلن:   ۸
اثرات ترکیبات آلی کلره:   ۸
ترکیبات آلی کلره مقاوم   ۱۱
ترکیبات زیست محیطی آلی کلره:   ۱۳
مکانیسم‌های هورمونی:   ۱۴
اثرات بحرانی بر انسان:   ۱۶
سرطان:   ۱۷
اثرات تولید مثلی   ۱۹
اثرات رفتاری:   ۲۱
اثرات ایمونولوژیکی:   ۲۲
سه قانون مدیریت خوب و منطقی مواد زائد آلی کلره   ۲۴
مدیریت مواد زائد در کارخانه‌های وینیل کلراید   ۲۷
تصفیه گرمایی مواد زائد آلی کلره:   ۳۰
راهها ی تجزیه ترکیبات الی هالوژنه :   ۳۱
روشهای مورد استفاده در تجزیه   ۳۶
هیدرولیز :   ۳۸
فتو لیز :   ۳۸
اصلاح خاکهای آلوده به ترکیبات آلی کلره   ۳۹
بازسازی خاک:   ۳۹
شستشو:   ۳۹
تهویه – پخش هوا:   ۴۰
راههای تصفیه ترکیبات آلی کلره   ۴۰
تکنیکهای بیولوژیکی:   ۴۰
نتیجه :   ۴۲
بازده حذف دانه‌های غیر روغنی برای ترکیبات آلی کلره:   ۴۳


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات