شاخص های ارتقاء مهارت تفکر و برنامه ریزی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  شاخص های ارتقاء مهارت تفکر و برنامه ریزی

Measures to promote thinking and planning skills

شاخص های ارتقاء مهارت تفکر و برنامه ریزی

مقدمه:
آمار و ارقام حاکی از آن است که متوسط طول عمر انسان ها در تمام دنیا و از جمله ایران افزایش یافته است . رفاه مردم نسبتاً بیشتر شده ولی با وجود این شواهدی در دست است که به ازای پیشرفت و رفاه انسان ، احساس خوشبختی در او پرورش نیافته است .
یکی از نقاشان معاصر معتقد است که انسان امروزی به بیماری مبتلا شده که می توان آن را « ناظر صرف بودن » نامید : احساس فزاینده بی حوصلگی ، نارضایتی و بی تفاوتی ، شاخص های این بیماری است.
به عقیده او، عاملی که انسان را در مقابل آن ایمن می کند، خلاقیت است. شاید مهمترین مطالب برای فهم خلاقیت این باشد که هر کس دارای تفکر خلاق است، با این تفاوت که برخی بیشتر و برخی کمتر خلاق هستند). ما در دوران بچگی، خلاق و باز می اندیشیم ولی هرچقدر بزرگتر می شویم بر اساس خواسته های بزرگترها ، افکار خلاقانه ما کمتر میدان فعالیت پیدا می کند، زیرا نشان دادن علاقه ما به موضوع های مختلف ، کنجاوی ما و خلاق بودن ما در ارزیابی و شناخت دنیای اطراف، کمتر مورد توجه بزرگترها قرار می گیرد.
کوتاه سخن اینکه ما با بال آفریده شده این اما گاهی مجبور مان می کنند که بخزیم!
تفکر خلاق به حل مسئله و تصمیم گیری های مناسب کمک می کند با استفاده از این نوع تفکر راه حل های مختلف مسئله و پیامدهای هر یک از آنها بررسی می شوند. این مهارت فرد را قادر می سازد تا مسایل را از ورای تجربه های مستقیم خود در یابد و حتی زمانی که مشکلی وجود ندارد وتصمیم گیری خاصی مطرح نیست، یا سازگاری و انعطاف بیشتری به زندگی روزمره بپردازد.

فهرست مطالب:
مقدمه
اهداف یادگیری
عناصر و عوامل اصلی خلاقیت شامل سه عنصر اصلی است
ویژگیهای افراد خلاق
شرایط ابزار تفکر خلاق
توصیه های عملی به والدین جهت پرورش تفکر خلاق
توانایی تفکر خلاق
ایجاد یا پرورش تفکر خلاق
توانایی موثر ارتباط
تفکر به روش نوابغ
روش های ایجاد تفکر خلاق
ویژگی های شخصیت خلاق
شناخت ویژگی های خلاق
منابع خلاقیت
انواع تفکر


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات