فناوری های نوین و نیازهای متاثر از آن در نظام آموزش و پرورش

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  فناوری های نوین و نیازهای متاثر از آن در نظام آموزش و پرورش

Impact of new technologies and the needs of the education system

فناوری های نوین و نیازهای متاثر از آن در نظام آموزش و پرورش

بخشی از مقدمه:
در برهه ای از عصر و زمان زندگی می کنیم که نظاره گر پیشرفت علم، هنر و تکنولوژی به صورت ثانیه ای می باشیم. تفاوت دنیای امروز با دنیای دیروز، صنعت و تکنولوژی و فن آوری امروز با گذشته و انسان امروزی با انسان های زمان گذشته از زمین تا آسمان است. با حضور رسانه های ارتباطی (صدا و سیما و …) دیگر، کودکان و فرزندان ما آن کودکان گذشته نیستند قطعا از یک آمادگی جسمی و روحی آ ماده تری وارد عرصه ی تعلیم و تعلم می شوند . پس آ یا می شود نگاه ما همان نگاه سی سال گذشته باشد ؟ چرا اینقدر دور می رو یم نمی شود نگاه ما همان نگاه چند سال گذشته با شد . متاسفانه همکار عزیزی با تن خسته و روحی آ زرده شکایت دارد که دانش آ موزان من به درسم توجهی نشان نمی دهند ، علاقه ای به فرا گیری در سم ندارند . چرا و چر ا و چرا ..؟ آ یا می شود با همان ابزار ، شیوه و روش کلاس داری سنتی بیست سال گذشته امروز همان کار آ مدی را داشته باشد ؟ مسلما چنین نیست و انتظاری بس عبث و بیهوده است . می شود فقط با شیوه معلم محور ی سنتی صرف کلاسی را اداره کرد اما آ یا انتظارات ما پس از سپری شدن تدریس بر آ ورده می شود ؟ مشکل چیست ؟ ایراد کار کجاست ؟ پر واضح است که اگر فرا گیران همان فرا گیران گذشته نباشند ، شیوه تدریس هم نمی تواند همان شیوه تدریس گذشته باشد ، اگر بخواهد از کار آ مدی بالایی برخور دار باشد پس باید بیاییم با شیو های جدید فرایند تدریس و با ابزا ر جدید ( فن آ وری روز ) وارد کلاس شویم و باید بدانیم که داشتن آ گاهی و سواد فن آ وری و ورود فن آ وری جدید به کلاس درس نه تنها مشکلی و مانعی برای معلم ایجاد نمی کند بلکه در سهولت بخشیدن به فرایند آ موزش و یاددهی و یادگیری بسیار موثر است.

فهرست مطالب:
مقدمه
کلید واژه
بیان مسئله
تعاریف عملیاتی
اهمیت و نقش فناوری در آموزش
جایگاه فناوری در آموزش وپرورش
نقش حیاتی فناوری الکترونیکی در آموزش و پروش
نقش فناوری در جامعه
نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر یادگیری دانش آ موزان
چگونه می توان از فناوری جدید بهره جست ؟
پرورش حرفه ای مدیران و معلمان
سواد فناوری
لزوم و روش افزایش سواد فناوری مردم جامعه
مدارس هوشمند
نتیجه گیری
منابع


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات