پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش به یادگیری الکترونیکی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش به یادگیری الکترونیکی

Scale factors affecting trends in e-learning

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش به یادگیری الکترونیکی

پرسشنامه آماده مدیریت

توضیحات:
این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد جهت سنجش عوامل موثر بر گرایش به یادگیری الکترونیکی در ایران طراحی و اعتباریابی شده است. تعداد سوالات این پرسشنامه برابر با ۱۵ سوال با طیف ۵ درجه ای لیکرت است که ابعاد زیر را مورد سنجش قرار می دهد:
سوال ۱ تا ۶: بعد فرد و ویژگیهای فردی
سوال ۷ تا ۱۰: بعد عوامل محیطی و زیرساختها
سوال ۱۱ تا ۱۳: بعد رسانه آموزشی
سوال ۱۴ تا ۱۵: بعد محتوای آموزشی


قیمت : 7500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات