دانلود پروژه سیگنال صوت

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

Project audio signals

دانلود پروژه سیگنال صوت

مقدمه:
در فصل اول به معرفی سیگنال صوت و روشهای تولید آن می پردازیم.
در فصل دوم این پایان نامه، بلوک دیاگرام مربوط به ساختار Audio Equolaizer و توضیحی مختصر در باره نحوه کار آن را خواهیم دید.
در فصل دوم، تعریف فیلتر و سنتز مدار و همچنین معرفی پارامترهای فیلتر را می‌آوریم فصل چهارم، دو تقریب معروف چبی شف و باتر ورث را به اختصار توضیح میدهد. سپس در فصل پنجم و ششم، پس از مقایسه فیلترهای فعال و غیر فعال، استفاده از تقویت کننده عملیاتی را در فیلترهای فعال بالاگذر و پائین گذر و میان گذر خواهیم دید.
و پس از آن به معرفی فیلترهای فعال به کار رفته در این Audio Equolaizer خواهیم پرداخت.
فصل هفتم کاربردهای مختلف LM380 را به عنوان تقویت کننده صوتی، بیان می کند. پس از آن در ضمینه چند نمودار کاربردی، در فیلترهای فعال را خواهیم دید.
و در انتها نیز Datasheet مربوط به LM380 آمده است……………………

فهرست مطالب
سیگنال صوت
روشهای تولید
بلوک دیاگرام مربوط به ساختار Audio Equolaizer
نحوه کار
تعریف فیل
سنتز مدار
پارامترهای فیلتر
تقریب معروف چبی شف و باتر ورث
مقایسه فیلترهای فعال و غیر فعال
استفاده از تقویت کننده عملیاتی را در فیلترهای فعال بالاگذر و پائین گذر و میان گذر
معرفی فیلترهای فعال به کار رفته در این Audio Equolaizer
کاربردهای مختلف LM380 را به عنوان تقویت کننده صوتی
چند نمودار کاربردی، در فیلترهای فعال
Datasheet مربوط به LM380……………

 


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات