پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش – نسخه دانشجویان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش – نسخه دانشجویان

Maslesh.Jakson school Burnout Inventory - Student Edition

دانلود پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش – نسخه دانشجویان

هدف:‌ بررسی فرسودگی تحصیلی در دانشجویان (از ابعاد عاطفی، شک و بدبینی، خودکارآمدی تحصیلی)
تعداد سوال: ۱۵
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
نکته: این پرسشنامه قابل تعمیم به دانش آموزان دبیرستانی نیز می باشد.
منبع: رستمی، زینب، عابدی، محمدرضا، بی شوفلی، ویلمار، (۱۳۹۰)، هنجاریابی مقیاس فرسودگی تحصیلی مسلش در دانشجویان زن دانشگاه اصفهان.  رویکردهای آموزشی نوین، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان، سال ششم، شناره ۱، شماره پیاپی ۱۳٫

– Maslach, C., Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behavior, 2, 99113.


قیمت : 3500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات