مقیاس نگرش نسبت به کاربرد تکنولوژی در آموزش یاکووز

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پرسشنامه  »  مقیاس نگرش نسبت به کاربرد تکنولوژی در آموزش یاکووز

Scale use of technology in education attitude Yakvvz

مقیاس نگرش نسبت به کاربرد تکنولوژی در آموزش یاکووز

هدف: ‌ارزیابی نگرش معلمان و اساتید به کاربرد تکنولوژی در آموزش از ابعاد مختلف (مزایای کاربرد تکنولوژی در آموزش، تصورات در مورد کاربرد تکنولوژی در آموزش، عدم تأثیر گذاری تکنولوژی در آموزش، پیش بایست های کاربرد تکنولوژی در آموزش، اثربخشی تجهیزات تکنولوژی در آموزش)
تعداد سوال: ۵۰
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
نوع فایل: word 2007
منبع: مشتاقی لارگانی، سعید، قربانی، سمیرا، رضاییان، حمید، (۱۳۸۶)، اعتباریابی فرم فارسی مقیاس نگرش نسبت به کاربرد تکنولوژی در آموزش میان معلمان مقطع متوسطه شهر اصفهان، فصلنامۀ نوآوری های آموزشی، شمارۀ ۲۶، سال هفتم، تابستان ۱۳۸۷٫

– Yavuz, Sonar.(2005).Developing A Technology Attitude Scale for Pre-Service Chemistry Teachers.The Turkish Online Journal of Educational Technology, Vol.4, Issue 1, Article 2.


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات