مقاله گشتاور پیچشی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  گشتاور پیچشی

Torque

گشتاور پیچشی دانلود مقاله فرمول محاسبه تحقیق پروژه تعریف ضریب

گشتاور پیچشی :
حالت اول: زمانی که بازو حرکت می کند و پایه ثابت است. این حالت به دو زمان قابل تفکیک است. زمانی که بازو شتاب   دارد و زمانی که بدون شتاب با سرعت زاویه ای ثابت   در حال حرکت است. ما می توانیم با تجسم حرکت باز و متوجه شویم که وقتی در آغاز حرکت بازو قرار داریم و شتاب زاویه ای بازو را بسمت بالا می برد، در پایان این شتاب گیری که هم   و هم   مقادیری غیر صفر دارند. بیشترین مقدار لنگر به بازو وارد می شود. در معادلات تقدیم ناپایای بدست آمده مقدارگذاری می کنیم.

1

این دو مقدار بدست آمده گشتاور در مختصات xyz می باشد که باید به این امر توجه شود.

حالت دوم:
زمانی که پایه حرکت می کند. در این حالت بازو ثابت است. این حرکت نیز دو حالت بدون شتاب با سرعت زاویه ای ثابت پایه و زمان شتاب گیری پایه دارد که حالت اول بدلیل ثابت بودن   و   و   به حالت تقدیم پایا تبدیل می شود.
حالت شتابدار حرکت پایه در زمانی که سرعت پایه نیز به مقدار نهایی خود رسیده است یعنی لحظه رسیدن به  . در این حالت هم   و   غیر صفرند.

یعنی M در جهت منفی x عمل می کند. این از قانون دست راست در مورد حرکت تقدیمی هم قابل آزمون است.

=۱۶۱۸N.m

حالت سوم:
حرکت عمومی دستگاه که یک تقدیم پایاست. در این حالت معادلات بگونه زیر ساده می شوند:

که این معادلات بجز علامت منفی P که بدلیل حرکت CCW بشقاب است همان معادلاتیست که در کتب برای حرکت تقدیمی آمده است. با جایگذاری مقادیر داریم:


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات