بررسی وضعیت فارغ التحصیلان مراکز پیش دانشگاهی شهرستان نیشابور

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  بررسی وضعیت فارغ التحصیلان مراکز پیش دانشگاهی شهرستان نیشابور

Check the status of graduates of pre-university centers Nishapur city

بررسی وضعیت فارغ التحصیلان مراکز پیش دانشگاهی شهرستان نیشابور

مقدمه
مطالعه بر روی وضعیت فارغ التحصیلان مراکز پیش دانشگاهی شهرستان نیشابور می باشد که طی سالهای ۸۲-۸۱ و ۸۳-۸۲ انجام شده است .
اطلاعات شامل نوع مرکز پیش دانشگاهی (دولتی، هنر، ایثارگران، شاهد، تیزهوشان، غیر انتفاعی و نمونه دولتی)، وضعیت مرکز (روزانه، بزرگسال)، تعداد قبولی در مقاطع آموزش عالی (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا) و تعداد در نوع موسسات آموزش عالی (سراسری، آزاد، مدارس عالی و تربیت معلم و سایر موسسات) است که ضمیمه مقدمه شده است.
ارزیابی و توصیف اطلاعات شامل دو بخش می باشد: ” توصیف داده ها ” و “آزمون فرضیات” که در آن انواع گوناگونی از اطلاعات مربوط به داده ها را داریم. خواهید دید که آیا نوع مرکز پیش دانشگاهی، محل مرکز، جنسیت و زمان می توانند موجب شوند که سطح قبولی افراد در موسسات آموزش عالی افزایش یابد؟
سعی بر جستجوی عاملی از عوامل افزایش سطح قبولی بعضی از مراکز شده است.
هر بخش شامل چندین فصل است.

 توصیف داده ها
در هر آنالیز آماری اولین قدم نمایش دادن و خلاصه کردن داده ها می باشد. چه تعداد مرکز تحصیلی دولتی، غیر انتفاعی، هنر، نمونه دولتی، تیزهوشان، شاهد و ایثارگران وجود دارد؟ چند مرکز در شمال، جنوب و مرکز شهر می باشد؟ چه تعداد دختر و پسر در آزمون موسسات آموزش عالی شرکت کرده اند؟ چند نفر از این تعداد در آزمون موسسات آموزش عالی موفق شده اند؟
بخش مهمی از توصیف و خلاصه کردن داده ها نمایش گرافیکی آنها است. بعضی از این نمایشهای گرافیکی مانند نمودارهای ستونی برای ارائه نتایج سودمند می باشند که این نمایش ها هنگام آنالیز داده ها می توانند بسیار مهم باشند.
آزمون فرضیات
بعضی از اوقات همه آن چیزی که به دنبال آن هستید، توصیف داده هایتان می باشد. در این حالت اطلاعات مورد نظر درمورد تمام افرادی ( یا چیزهایی )که می خواهید توصیف نمایید را در اختیار دارید.
معمولاً می خواهید از روی اطلاعات بدست آمده، در مورد گروه بزرگتری از مردم نتیجه گیری نمایید. به عنوان مثال می خواهید بدانید سطح قبولی سال ۸۲-۸۱ نسبت به سال ۸۳-۸۲ چه تفاوتی داشته است. نمی خواهید نتایج خود را تنها به آنهایی که در مطالعه شما شرکت کرده اند محدود کنید. به منظور آزمودن فرضیاتی در مورد یک گروه بزرگتری از مردم یا چیزها براساس نتایج مشاهده شده در یک نمونه، بایستی آزمون فرضیه آماری را به کار برد.

برای آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است.

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه
بخش اول : توصیف داده ها
فصل اول : شمارش پاسخ ها
توصیف متغیر ها ۲
جدول فراوانی ساده ۳
فصل دوم : مقایسه گروهها
سطح قبولی و نوع مرکز ۸
رسم میانگین و انحراف معیار ۹
تعربف زیر گروهها با بیش از یک متغیر ۹
سطح قبولی و محل مرکز ۱۲
فصل سوم : شمارش پاسخ ها در ترکیب چند متغیر
سطح قبولی و نوع مرکز ۱۷
درصد های ردیف وستون ۲۰
بخش دوم : آزمودن فرضیه ها
فصل چهارم : مقایسه تعداد موارد مشاهده شده و مورد انتظار
سطح قبولی و جنسیت ۲۵
تعداد موارد مشاهده شده و مورد انتظار ۲۵
آماره مربع کای ۲۸
سطح قبولی و زمان ۲۹
یک جدول بزرگتر ۳۳
سطح قبولی و نوع مرکز ۳۵
سطح قبولی و محل مرکز ۳۸
آزمون مربع کای یک نمونه ای ۴۰
فصل پنجم : آزمونهای ناپارامتری
آزمونهای ناپارامتری برای داده های جفت ۴۴
آزمون علامت ۴۵
آزمون من- ویتنی ۴۷
آزمون کروسکال-والیس ۴۹


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات