مقاله در مورد تلویزیون و کودک

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  مقاله در مورد تلویزیون و کودک

Paper TV and Child

موضوع تحقیق: تحلیل سریال کارتونی سفید برفی

چکیده فصل اول:
تعریف مسئله:برنامه های تلویزیون به جهت اینکه یکی از جذابترین مطالب مورد کودکان است تاثیر فراوانی برروحیات آنان می گذارد.
فرضیه:بیان مسئله و موضوع مورد تحقیق به زبان ساده و روشن.
اهمیت و ضرورت انجام کار:علاقمندی کودکان به تلویزیون ۷۵%بیش از علاقه آنان به رادیو است.
تلویزیون به علت مدت برنامه و استمرار آن کودکان را تحت تاثیر قرار می دهد.

تعریف مسئله
بررسی دقیق یونسکو این نکته را روشن می سازد که تلویزیون و اطفال در بیست سال اخیر موصوع تحقیقات فراوانی بوده است که هر یک به نحوی سعی کرده اند به سوالاتی در این زمینه پاسخ گویند.(۱ ) در بسیاری از کشورها و فرهنگ های تحقیقاتی در زمینه مسائلی مانند تاثیرتلویزیون در اوقات فراغت، میزان معلومات،  بزهکاری،  اعتیاد وسلامت روحی وجسمی اطفال انجام گرفته است.  به طوری که صرف نظراز اختلافات فرهنگی، انواع مختلف سیستم ها و مقدار تلویزیون های موجود در دنیا،با اطمینان کافی می توان مسائل ونکات چندی را درزمینه تاثیرتلویزیون براطفال پیش بینی کرد.پاره ای از این نکات عبارت هستند از:

– طرز برخورد کودکان با تلویزیون ونوع تماشای برنامه به وسیله آنها.
– تغییری که تماشای برنامه درساعات آزادی و تفریح آنها به وجود می آورد.
از همه مهمتر عکس والعمل آنها در مقابل تلویزیون و برنامه های مختلف آن.متأسفانه با وجود تمام زحماتی که محققین در راه آشنایی با مسئله تلویزیون بر اطفال کشیده اند،باید این حقیقت بسیار مهم را اذعان کرد که هنوزهیچ یک از تحقیقات انجام شده نتوانسته مسائل مهم و پیچیده یی چون ارتباط تلویزیون با رفتار غیر اجتماعی نوجوانان، تاثیر تلویزیون بر ارزشها ومعلومات مکتسبه نوجوانان ارتباط آنان باعوامل دیگری چون سازگاری و ناتوانی های روحی را مشخص کند.

فهرست مطالب
موضوع                                                          صفحه
فصل اول:(معرفی تحقیق)                                                                            ۸
– تعریف مسئله                                                                              ۱۰
– فرضیه                                                                                         ۱۲
– اهمیت مسئله و ضرورت انجام کار                                              ۱۳
فصل دوم:(مروری بر سابقه تحقیق)                                                              ۱۵
– تحقیقات انجام شده در کشورهای مختلف جهان                          ۱۸
– خلاصه داستان سفید برفی                                                          ۲۱
فصل سوم:تاثیرات تلویزیون بر اطفال                                                         ۲۹
– کودک ، تلویزیون، مدرسه                                                     ۳۱
– چرا مطالعه و بررسی پاره ای از تاثیرات تلویزیون بر روی اطفال سخت و دشوار است ؟    ۳۶
– تاثیر گذاری تلویزیون بردانش آموزان دبستان (م .ر)                  ۴۰
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها                                                           ۴۴
– بررسی و تجزیه وتحلیل جدول شماره ۱                                                ۴۸
– پیشنهاد                                                                                                 ۴۹
منابع                                                                                                              ۵۱

فهرست جداول ونمودارها

– جدول شماره :۱ (سوالات مطرح شده)                                    ۴۰
– جدول شماره:۲ (درصد)                                                      ۴۸
– نمودار شماره ۱                                                                ۴۱
– نمودار شماره ۲                                                                ۴۲
– نمودار شماره ۳                                                                ۴۳
– نمودارشماره ۴                                                                 ۴۷


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات