مقاله رویکردهای یاد دهی – یاد گیری

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  مقاله رویکردهای یاد دهی – یاد گیری

Paper of approaches to learning - learning

دانلود مقاله رویکردهای یاد دهی – یاد گیری
چکیده :
مقاله حاضر با الهام و پایبندی به آموزه های روانشناختی یاد دهی – یادگیری الگوهای تدریس سعی بر آن دارد که ضرورت چاره جویی در مسائل آموزشی علوم تجربی و راهکارهای مواجهه با چالش های آن را با توجه به محوری بودن درس علوم در پرورش نگرش ها و ویژگی های شخصیتی اجتماعی مورد توجه قرار داده و نیاز به نگاهی نو و متفاوت با تفکر سنتی را سرلوحه خود قرار داده است . در نگرش نوین به اهداف آموزشی در سیر تحول مکاتب روانشناسی آموزشی فرآیند تدریس یادگیری دانش آموز محور بوده که در این شیوهَ تدریس تاَکید بر یادگیری چگونه یادگرفتن می باشد .
در این پژوهش روشهای تدریس فعال و مبتنی بر همیاری بعنوان راهکار های اجرای یاد دهی – یادگیری فرآیند محور ارائه گردیده است . بموجب نظر دیویی همیاری اولین اساس و پایه تحول تعدادی از الگوهای آموزشی است  در این رویکرد دانش آموزان از طریق همکاری و مشارکت در قالب گروه به یادگیری می رسند و یادگیری معنی دارتر عمیق تر و بصورت یادگیری چگونگی یادگیری اتفاق می افتد . مشخصه های یاد دهی – یادگیری مبتنی بر همیاری عبارتنــــــــــــــــد از:

۱ – همبستگی مثبت
۲ – مسئولیت فردی
۳ – تعامل چهره به چهره
۴ – مهارتهای اجتماعی
۵ – پردازش گروهی


همچنین تنظیم ساختار واحد درسی ( طراحی تدریس ) بر اساس رخدادهای آموزشی گانیه و سازماندهی مشارکتی در ۳ مرحله جهت استفاده همکاران شرح داده شده و به دیگر روش های نوین آموزش فعال علوم تجربی نیز نظیر ( تفحص گروهی – روش حل مسئله – کاوشـــــگری –
بدیعه پردازی ( نو آفرینی ) – تفکر نقادانه و ….) اشاره گردیده است .
نهایتا چهار رویکرد اصلی آموزش فعال علوم  ۱ – رویکرد انتقالی          ۲ – رویکرد اکتشافی        ۳ – رویکرد فرایندی       ۴ – رویکرد تعاملی ( مشارکتی )  ارائه شده و از رویکرد تعاملی که ترکیبی از اجزای هر یک از رویکردهای فوق است بعنوان بهترین روش یاد می گردد و در نتیجه رویکرد مشارکتی و یاوری همدلانه در ساخت مفاهیم و پاسخها از طریق کار مشترک زیر ساخت تعاملی همه سبکهای فعال بعنوان راهکاری برای اجرای متد های نوین آموزش فعال علوم تجربی توصیه میگردد .

مقدمه
با ورود به هزاره سوم میلادی دانش تجربی نو و پیشرفتهای فن آوری ، این امکان را فراهم ساخته است که بازنمایی ذهنی انسان از کره زمین به « دهکده جهانی » و بزرگراه های اطلاعاتی بهبود یافته و ضرورت چاره جویی در مسائل حاد اجتماعی – اقتصادی – فرهنگی و در مجموع بهره مندی از کیفیت بهزیستی و با هم زیستی بیش از پیش احساس گردد . (مشایخ فریده – ۱۳۸۱ – ص ۱ )

بدیهی است متناسب با فرآیند جهانی شدن نوع نگاه به آموزش و پرورش با آنچه در تفکر سنتی غالب است تفاوت دارد . آموزش و پرورش باید به فراگیران در ارتقای خود پرورشی از طریق خلاقیت – توانایی تصمیم گیری سریع – عادات آموزشی و خود آگاهی یاری رساند. ( قربانی و همکاران  – ۱۳۸۲ –  ص ۲ )

از آنجایی که آموزش و پرورش در شکل دهی سرمایه انسانی و اجتماعی نقش تعیین کننده ای داشته و انتظار می رود نسل امروز را برای زندگی در جامعه فردا آماده سـازد  و با توجه به اهمیت علوم پایه آگـاه بودن از وضعیت و ماهیت دانش علمی  ،چگونگی خلق آن و وابستگی به آن نه تنها برای دانشمندان بلکه برای همه مابخش عمده ای ازآموزش راتشکیل میدهد. ( به نقل از وین هارلن – ترجمه سعیدی – ۱۳۷۵ -ص ۱۶)

بنابر این با توجه به اینکه در آمادگی یادگیری درس علوم بعنوان یک موضوع محوری در آموزش و پرورش ، نگرش ها و  ویژگی های شخصیتی از قبیل کنجکاوی – ارزش گذاری به شواهد و دلایل – آمادگی برای پذیرش – عدم قطعیت – بازنگری نقادانه و پشتکار – خلاقیت و ابتکار – حساسیت به عوامل محیطی زنده و غیر زنده و همکاری با دیگران .( سعیدی – ۱۳۷۵ – ص ۵۰  ) مطرح می گردد . استفاده از روش یادگیری مشارکتی بعنوان زیر بنای اصلی و بنیادی که میتواند پایه ای استوار برای دیگر روشهای فعال در این درس باشد حائز اهمیت فراوان خواهد بود .

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
نگرشی نو به اهداف آموزشی
مفهوم یادگیری مشارکتی ( یاران در یادگیری )  و ضرورت کاربرد آن
مشخصه های یادگیری مشارکتی
تنظیم ساختار واحد درسی  بر اساس « رخدادهای آموزشی گانیه » و مراحل
سازماندهی رویکرد مشارکتی   « دیوید و راجر جانسون »
نگاهی به الگوهای نوین آموزش علوم
رویکردهای آموزش علوم و جایگاه رویکرد مشارکتی
نتیجه گیری
منـابع


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات