تحقیق انقلاب چین

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  تحقیق انقلاب چین

Study of the Chinese revolution

دانلود تحقیق انقلاب چین مقاله

شرح وقایع انقلاب
درباره نظام فرهنگی و معیشتی چین
در قرن ۱۹ ، دولت و ملت چین در یک هماهنگی دیرینه ای با یکدیگر همراه بودند. در آن زمان سه چهارم مردم چین کشاورز بودند و چهار پنجم درآمد ملی از محل محصولات کشاورزی تامین می شد.
در واقع اقتصاد چین سنتی مبتنی بر کشاورزی بود. بهمین لحاظ امپراطوریهای مختلف چین ، همواره اقداماتی را در جهت حفظ روابط نزدیک با روستائیان انجام می دادند و آن را برای بقای حکومت خود ضروری می دانستند. این حکومتها با آمادگی قبلی و مجهز بودن در مقابل خشکسالی و سیل ، سیستمهای آبیاری و کنترل آب سیاستهای عمده و اصلی خویش را اعمال می نمودند. این نظام کشاورزی و حمایت دولتی باعث یک نوع تعادل در نظام معیشتی چین می شده بود. از لحاظ فرهنگی نیز آموزش و فرهنگ در آن زمان بر اساس آئین کنفسیوس قرار داشت که بیش از هر چیز بر هماهنگی با طبیعت تاکید داشت. اما در قرن ۱۹ هجوم کشورهای خارجی این نظام هماهنگ را بر هم زد و اقتصاد کشاورزی چین را از هم پاشید. و…..

فهرست مطالب
شرح وقایع انقلاب
پیش زمینه های انقلاب (جنگ تریاک)
شورش تایپینگها
رفورم صد روزه
سون یات سن و انقلاب بورژوایی سال ۱۹۱۱
حزب کمونیست چین و انقلاب
جنبش سیم ماه مه
قدرت گرفتن چیانگ کای شک
سرکوبی نهضت کارگری و نقش کمینترن
پارتیزانهای سرخ
– حمله ژاپن
قدرت گرفتن حزب کمونیست
جنگ داخلی و پیروزی
تفکرات مائو
مائوئیسم و فلسفه مائو
انقلاب دموکراتیک نوین
فرد کمونیستی در اندیشه مائو
توده گرایی مائو


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات