مقاله رابطه نوع مدیریت آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  مقاله رابطه نوع مدیریت آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

Article related to the management of training on student achievement

دانلود مقاله رابطه نوع مدیریت آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مقدمه:
امروزه اهمیت فرآیند مدیریت بر کسی پوشیده نیست. کشورهای صنعتی پیشرفته از دهها سال قبل به این مقوله توجه داشته اند و عملاً توسعه خویش را مدیون بهبود شیوه های قبل مدیریت می دانند. در حالیکه کشورهای در حال توسعه هنوز درگیر مسایل و مشکلاتی از قبیل فقر و رشد نرخ جمعیت، نرخ بالای بیکاری، تورم، افسار گسیخته اتلاف، استقرار یافته و بر اساس داده می شوند. طبق این دیدگاه مؤسسات آموزشی خود را تغییر می دهند تا به افرادی که آمادگی تغییر در خود دارند کمک کنند و معترفند قصور در ایجاد شرایط مناسب برای موفقیت افراد جامعه باعث خسارت عظیم در بهره وری اجتماعی و عدم رضایت منابع انسانی خواهد شد.

از اینرو سیستم آموزشی کشورهای در حال توسعه ایستی برنامه های آموزی خود را با روند تغییرات هماهنگ کنند. تدریس یک فعالیت پیچیده پویا، تعاملی هوشمندانه است و اگر قرار یباشد معلمین دانش آموزان مختلف جدید آشنا نمایند. مستلزم شیوه خاص مدیریتی است تا از این طریق بتوانند اثر بخشی بیشتری به امر آموزش بپردازند.

مسأله و موضوع تحقیق
مدیریت با شروع زندگی اجتماعی بشر آغاز گردیده است زیرا انسان برای آنکه بتواند به زندگی خود سر و سامان بدهد و نیازهای خود را برآورده سازد احتیاج به افرادی می داشته که آنها را هدایت و رهبری نماید تا مشکلات و نیازهای خود را با استفاده از امکانات، منابع موجود انسانی و مادی مرتفع سازد.

بنابراین مدیریت به معنی و مفهوم اعم آن که اداره کردن یک گروه، یک سازمان و … است فکری جدید نیست و از زمانهای بسیار قدیم از زمانی که انسان زندگی اجتماعی خود را شروع کرده مطرح و مورد توجه بوده است.

اهمیت مدیریت در سیر تاریخ مدون بشری بگونه بوده است که اکثر صاحب نظران عقیده دارند که اجتماع بدون رهبری و مدیریت نمی تواند وجود داشته باشد.

در کشورما نیز اخیراً در پس گسترش روزافزون نظام آموزشی ضرورت بهسازی کیفیت نتایج آموزی مسئله مدیریت و رهبری آموزشی در آموزش و پرورش بازندگی و رشد و توسعه اقتصادی و توجه چندانی نداشته است. اکنون با تغییرات و تحولات جهانی و اجتماعی دریافته است که مدیریت آموزشی است پویا که باید همه وظایف مربوط به آن مانند: برنامه ریزی تعیین هدفها، سازماندهی، هماهنگی، مدیریت و رهبری، نوآوری و ایجاد انگیزه و … را کاملاً در نظر گرفت.
از این رو شناخت و بکارگیری جهانی علمی سبکهای مدیریتی از ضروریات مهم و حیاتی در نظام آموزش و پرورش می باشد.
اثرات مثبت و منفی هر کدام از سبکها باید شناخته شود تا شیوه های مؤثرتر غیب و شیوه های نامناسب کنار گذارده شود.
در این تحقیق سعی خواهد شد که سبکهای مدیریتی هرکدام توضیح داده شوند و رابطه بین هرکدام از این سبکها که نوع مدیریت آموزشی می باشد با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان بررسی شود.

فهرست مطالب
فصل اول۱
مقدمه: ۲
مسأله و موضوع تحقیق.. ۳
سؤالات تحقیق.. ۵
اهداف تحقیق.. ۶
اهداف کلی: ۶
تعاریف لغات و اصطلاحات(متغیرها) ۷
فرضیه های تحقیق.. ۸
فرضیه اهم تحقیق.. ۸
فصل دوم.۹
زمینه و تاریخچه مختصری از مدیریت… ۱۰
پیشنیه مدیریت آموزشی.. ۱۲
تعریف مدیریت آموزشی.. ۱۶
وظایف مدیریت آموزشی: ۱۹
ضرورت توجه به مدیریت آموزشی.. ۲۵
سبکهای مدیریت و رهبری.. ۲۵
سبک هنجار مدار: ۲۵
سبک فرد مدار: ۲۶
سبک موقعیت مدار : ۲۶
ویژگیهای مدیر موفق با توجه به سبک هنجار مدار؛ ۲۷
مدیران پیرو سبک هنجار (سبک کلاسیک) ۲۷
ویژگیهای مدیر موفق با توجه به سبک فردمدار؛ ۲۷
مدیران پیرو سبک فردمدار. ۲۷
ویژگیهای مدیر وفق با توجه به سبک کار مدار. ۲۸
مدیر سبک کار مدار: ۲۸
اثربخشی: ۳۰
کارائی: ۳۰
رضایت: ۳۱
چارچوب نظری تحقیق.. ۳۲
فصل سوم..۳۳
روش پژوهش : ۳۴
جامعه آماری : ۳۴
نمونه و روش نمونه گیری : ۳۴
ابزار اندازه گیری و نمود برآورد روایی و اعتبار آن : ۳۴
نوع تحلیل‌آماری : ۳۵
اعتبار و روائی پرسشنامه‌: ۳۵
پرسشنامه : ۳۷
منابع فصل اول. ۴۱
منابع فصل دوم. ۴۱
فهرست منابع.. ۴۳


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات