مقاله نگرش تحصیلی دانش آموزان و نقش والدین در شکل گیری و تغییر آن

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  مقاله نگرش تحصیلی دانش آموزان و نقش والدین در شکل گیری و تغییر آن

Paper attitude of students and the role of parents in shaping and changing it

دانلود مقاله نگرش تحصیلی دانش آموزان و نقش والدین در شکل گیری و تغییر آن

مقدمه
نگرش یک جنبه¬ی مهم از زندگی عاطفی و احساسی ما را تشکیل می دهد. ما نسبت به افراد و اندیشه ها نظرهای خاصی داریم که ناشی از اطلاع ما از آنها، احساس ما نسبت به آنها و تمایل ما به انجام عملی در مورد آنهاست. این گونه نظرها غالباً تعیین کننده¬ی شیوه¬ی برخورد ما با آن اشیاء، افراد یا اندیشه هاست. (کریمی،۱۳۷۹)
در مباحث مربوط به یادگیری و عوامل مؤثر در آن، بحث آمادگی یادگیرنده برای یادگیری جدید از جمله مباحثی است که در آن هم به آمادگی¬های شناختی و در واقع دانش واطلاعات قبلی یادگیرنده که به نوعی با یادگیری مطلب جدید مربوط می شود، پرداخته می شود و هم به آمادگی¬های انگیزشی و علاقه و تمایل برای یادگیری جدید، اهمیت داده می شود.
نگرش دانش آموزان نسبت به آموزشگاه (مدرسه) و دروس مختلف وهم چنین سایر عوامل دست اندرکار آموزشی در تعیین میزان علاقه و رغبت آنها برای توجه به آموزش هایی که در مدرسه داده می شود، اهمیت دادن به موضوعات مختلف درسی و تلاش و پشتکار در انجام دادن تکالیف یادگیری تأثیر به سزایی دارد. در حقیقت نگرش دانش آموز نسبت به یک درس بخشی از واریانس پیشرفت تحصیلی وی را در همان درس تشکیل می دهد. به عنوان مثال یکی از یافته های مطالعه¬ی بین المللی ریاضیات که در سال ۱۹۶۴ توسط « انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی » بر روی دانش آموزان ۱۳ ساله که در پایه¬ی تحصیلی مربوط به خود تحصیل می کردند و گروه پیش دانشگاهی صورت گرفت، این یافته بود که: « در تمامی سطوح تحصیلی مورد مطالعه، چه در بررسی های به عمل آمده در بین کشورها و چه در مطالعات درون نظام های آموزشی هر کشور، بین نگرش مثبت نسبت به ریاضیات و علاقه به یادگیری آن با پیشرفت تحصیلی در این درس همبستگی مثبت وجود دارد

از آنجائی که بخش مهمی از واریانس پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را آمادگی های عاطفی و نگرشی آنها تشکیل می¬دهد و اندازه¬های متغیر ویژگی¬های ورودی عاطفی ۲۵ درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را توجیه می¬کند. (سیف، ۱۳۶۸) . ضرورت آگاهی والدین و معلمان از نقش و اهمیت نگرش های دانش آموزان در پیشرفت تحصیلی آنان و تلاش در جهت ایجاد یک نگرش مثبت  و مطلوب نسبت به یادگیری و به ویژه به موضوعات مختلف درسی و یا تغییر نگرش های منفی آنان و جایگزینی یک نگرش مثبت، موضوع مهمی است که باید به آن توجه خاصی شود.

نگرش ها و عناصر آن
بحث مربوط به نگرش ها و چگونگی شکل گیری آنها، عناصر تشکیل دهنده ی آنها و تغییر نگرش ها از جمله مباحث مهم و جالب روانشناسی اجتماعی است. نگرش ها نقش مهمی در زندگی، اندیشه ها و رفتارهای فردی و اجتماعی ما دارند. افراد نسبت به موضوعات مختلف و دیگران دیدگاه¬های خاصی دارند که این دیدگاه ناشی از اطلاع آنها، احساس نسبت به آنها و تمایل به انجام عمل در مورد آنهاست، و همین دیدگاه در اغلب موارد تعیین کننده ی شیوه ی برخورد با آن اشیاء یا موضوعات و یا افراد است. نگرش یک دانش آموز نسبت به یک درس خاص ناشی از میزان اطلاع و آگاهی او از محتوای آن درس و اهمیت آن در زندگی واقعی و همچنین احساس او نسبت به آن درس می باشد. در واقع نگرش ها بخشی از انگیزه های افراد برای انجام اعمال خاصی را توجیه می کنند.
بر اساس یکی از تعاریف نگرش و…………..


قیمت : 1500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات