مقاله استاندارد بلوک های سیمانی سبک

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی » عمران  »  مقاله استاندارد بلوک های سیمانی سبک

Standard paper, cement blocks

دانلود مقاله استاندارد بلوک‌ های سیمانی

پیشگفتار
استاندارد بلوک های سیمانی که بوسیله کمیسیون فنی استاندارد بلوک های سیمانی زیر نظر کمیته ملی ساختمان و تحت نظارت شورایعالی استاندارد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین گردیده است باستاند ماده یک (قانون مواد الحاقی بقانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۲۴ آذر ۱۳۴۹ ) بعنوان استاندارد رسمی ایران منتشر می گردد.
برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفت های ملی و جهانی صنایع و علوم استانداردهای ایران در مواقع لزوم و یا در فواصل معین مورد تجدیدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها برسد در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه واقع خواهد شد.
بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدیدنظر آنها استفاده نمود.
در تهیه این استاندارد سعی برآن بوده است که با توجهبه نیازمندیهای خاص ایران حتی المقدور میان روشهای معمول در این کشور و استاندارد و روشهای متداول در کشورهای دیگر هماهنگی و همگامی ایجاد شود.
بنابراین با بررسی امکانات و مهارتهای موجود و اجرای آزمایشهای لازم استاندارد حاضر تعبیه گردید.

مقدمه
بلوک سیمانی یا بلوک بتنی توخالی نوعی مصالح ساختمانی است که مانند آجر در بنائی مصرف داشته و بتدریج میزان مصرف آن رو به ازدیاد است. بلوک های سیمانی یا بتنی را از آن جهت توخالی می سازند که :
الف – در مصرف مصالح صرفه جوئی شود.
ب – حمل و نصب آن ساختمان وسیله کارگر امکان پذیر باشد.
پ – بعلت مقاومت نسبتاً زیاد بتن و عدم احتیاج به تمام مقطع فضای خالی خللی به مقاومت ساختمان وارد نخواهد آورد.
ت – فضای خالی موجب می شود که بنا در مقابل حرارت و برودت کمتر حساس بوده و بعبارت بهتر از لحاظ حرارتی تا حدی عایق باشد.
ث- در نقاطی که تهیه آجر خوب به علت نامناسب بودن خاک میسر نیست و همچنین در نقاط نزدیک دریا که رطوبت زیاد است مصرف بلوکه های بتنی توخالی بر مصرف آجر که در مقابل رطوبت حساس است ترجیح داشته و نتایج بهتری بدست آمده است.

فهرست مطالب
پیشگفتار ۴
مقدمه ۵
۱- هدف ۵
۲- ویژگیهای بلوک های ساختمانی ۵
۲-۱-۲- در مورد انتخاب اندازه بلوک سیمانی توخالی باید نسبتهای زیر مراعات شود. ۶
۲-۱-۳- رواداری در ابعاد خارجی ۷
۲-۲- سیمان ۷
۲-۳- مصالح سنگی ۷
۲-۳-۱- دانه های ریز (ماسه) ۷
۲-۳-۲- دانه های درشت (شن) ۷
۲-۴- آب ۸
۲-۵- مواد خارجی ۸
۲-۶- نمای بافت (منظره خارجی) ۹
۲-۷- ویژگیهای مخلوط ۹
۲-۸- روش مخلوط کردن ۹
۲-۹- چگونگی تهیه و ساختن بلوک های سیمانی ۱۰
۲-۹-۱-زمان لازم برای نگهداری بلوک ها در آب (آب دادن) ۱۱
۲-۹-۲- خشک کردن ۱۱
۲-۱۰- مشخصات فیزیکی ۱۲
۲-۱۱- بازدید ظاهری ۱۲
۵- روشهای آزمون ۱۳
۵-۱- آزمون تاب فشاری ۱۳
تعداد آزمونها و مشخصات دستگاههای آزمون ۱۵
روش تعیین وزن مخصوص ۱۶


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات