دانلود پروژه توان های پذیرش توریسم (شهرستان کرمانشاه)

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  دانلود پروژه توان های پذیرش توریسم (شهرستان کرمانشاه)

Admission to tourism projects (the city of Kermanshah)

دانلود پروژه توان های پذیرش توریسم (شهرستان کرمانشاه) پایان نامه

چکیده:
جهانگردی یکی از بزرگترین فعالیت های انسان امروزی است که می تواند تغییراتی بزرگ در سیمای زمین، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و روش زندگی انسانها پدید آورد. اهمیت گردش و جهانگردی در فرهنگ ها و تفاهیم بین المللی سبب شده است که مجمع عمومی سازمان متحتد، روز ۲۹ سپتامبر (۵ مهرماه) هر سال را روز جهانی جهانگردی اعلام کند.

صنعت گردشگری در ایران آنچنان که باید، جایگاه واقعی خود را نیافته است. کشوری که در آمار سازمان جهانی جهانگردی از نظر توانهای توریستی در رده دهم دنیا می باشد، اما از نظر تعداد ورودی گردشگران و درآمد بدست آمده از این صنعت در رده هفتاد و پنجم و به گفته ای هشتادو پنجم دنیا قرار دارد. اگر در سطح ملی نیز بخواهیم  سنجشی داشته باشیم استان کرمانشاه پس از استان فارس از نظر توان های گردشگری در جایگاه دوم کشور قرار دارد، اما در جذب گردشگر و جهانگرد آماری که نشان دهنده شمار گردشگران وارد شده به این استان است درجایگاهی بسیار پایین تر از این قراردارد. در این پژوهش تلاش بر این بوده است،که با شناسایی توان ها و ضعف های موجود، راهکارهایی برای برطرف نمودن این ضعف ها و توانمند نمودن این صنعت با ارزش ارائه شود.

در پژوهش حاضر، فصل دوم، درباره تاریخچه صنعت جهانگردی (توریسم) و ارزش و جایگاه آن و در جهان و روندی که این صنعت در آینده  پیش می گیرد. بحث شده است. از تاثیرات این صنعت در رونق اقتصادی و اشتغال زایی در سطح جامعه و همچنین از اجزای ترکیبی و وابسته به  این صنعت  و تاثیرات منفی این صنعت سخن به میان آمده است. انواع جاذبه های جهانگردی و شیوه های بازاریابی، چگونگی آمارگیری از جهان گردان و برآورد ارزیابی بدست آمده از این صنعت از موضوعات مورد بحث این فصل می باشد، فصل سوم، پیشینه و جایگاه جهانگردی و همچنین انواع جاذبه های گردشگری، مشکلات و  تنگناهای  این صنعت در ایران را مورد بررسی قرار داده است.

فصل چهارم، که موضوع اصلی پژوهش می باشد، درباره توان های گردشگری کرمانشاه می باشد. در این فصل تاریخچه این سرزمین و جاذبه های تاریخی و فرهنگی،  باستانی و طبیعی آن بررسی شده است. فصل پنجم، تجزیه و تحلیلی از فصل های گذشته می باشد، با توجه به  آمارهای بدست آمده چگونگی نقش جهانگردی در اشتغال زایی از این صنعت گرانبها و شمار گردشگران در سالهای گذشته و حال بررسی شده است. نقاط توان و ضعف کشور و کرمانشاه نیز شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

فصل ششم، نتیجه گیری از پژوهش و درپایان پیشنهادهایی برای رونق این صنعت بسیار با ارزش و کم درد سر در سطح استان و  شهر کرمانشاه ارائه شده است. امید است که در اینده با بهبود این صنعت رو برو شویم.

پیشگفتار
جهانگردی از باارزش ترین و بزرگترین جنبش های انسان دوره کنونی است که همراه با پدید آوردن دگرگونی های شگرف در سیمای زمین، اوضاع سیاسی و اقتصادی، فرهنگی، منش و روش زندگی انسان‌ها را دگرگون می سازد. با آنکه  دگرگونی هایی بنیادی در اوضاع  اقتصادی، فرهنگی و شیوه زندگی مردم پدید می آورد.

بررسی وضعیت جاها  و سرزمین هایی که همه ساله  و در فصل های گوناگون مورد بازدید جهانگردان قرار می گیرند نشان می دهد دگرگونی هایی که از پیامد جهانگردی در آن جاها پدید می آید بسیار چشمگیر تر و بزرگتر از دگرگونی هایی است که از پدید آمدن و گسترش دیگر جنبش های اقتصادی انسان ناشی می شود. امکانات مورد نیاز جهانگردان، مانند مهمان سراها، خوراکی سراها و جاهای گردشی، که در کرانه های دریاها، جاهای کوهستانی، جنگلی و در پیرامون چشمه های  آب گرم معدنی بنا شده اند، گویای پیامد جهانگردی در دگرگون ساختن چهره زمین است.

برای آشنایی با ملت ها و فرهنگ ها، شیوه زندگی مردمان یک سرزمین، زدودن خستگی و فرسودگی بدنی و روحی، پی بردن به بزرگی  آفرینش و دریافتن  مفاهیم زیبایی شناختی، پالایش درون و خودسازی و فراگیری چگونگی زیستن، هیچ راهی بهتر از گردش و جهانگردی نیست.

جابجایی انسانها  پیامدهای فرهنگی، روحی و اقتصادی بزرگی را به دنبال دارد. جهانگردی منجر به جابجا کردن ثروت های بزرگ از جایی به جاهای دیگر جهان، به ویژه از جاهای ثروتمند به سوی جاهای فقیر یا رو به رشد می شود. آشکار است که گردش نیز مانند بسیاری از جنبش های آدمی  جنبه های خوب و بد به همراه دارد. یورش گردشگران  به کنار دریاها، رودخانه ها، شهرها و جاهای  پذیرنده جهانگردی و  به همراه آنان یورش خودروهای آلاینده زیست بوم به سوی جاهای  کوهستانی و سردسیر و خوش آب و هوا، پامال شدن سبزه زارها، شکسته شدن شاخ و برگ درختان و آسیب های ژرف بوم شناختی که جاهای جهانگرد پذیر، به خاطر پدید آوردن زیر ساخت ها و آمد وشد جهانگردان پذیرا می شوند، همگی دستاورد بد جهانگردی است.

بیشتر کشورهای رو به رشد، که دوران گذرا را سپری می کنند، با از دست دادن ارزش های سنتی و اخلاقی دست به گریبان اند. از سویی بر اثر کمبود امکانات مادی و فنی و … مردم این کشورها به ویژه جوانان دچار گره های خود کوچک بینی هستند. از این رو، سرازیر شدن جنبه های بد و رفتار و کردار جهانگردان کشورهای پیشرفته به کشورهای رو به رشد، که  بدبختانه به سرعت و آسانی انجام می پذیرد، ویرانگری فرهنگی و اجتماعی به بار می آورد. (م. ش. ۱)

بیان مسئله:
گردشگری و جهانگردی از دیرباز به گونه های ویژه ای در دوران های گوناگون متفاوت بوده و یواش یواش راه تکاملی خود را پیموده است این پدیده بر بنیاد گردش و جابجایی استوار است و این نیز زاده نیازهای گوناگون اندیشه، فرهنگ، اجتماع و اقتصاد انسان است. گردشگری بیان کننده  وابستگی انسان به شناخت تازه ها و جاهای گوناگون است. در دوره کنونی  که دگرگونی دست ساخت ها و گسترش فناوری منجر شده که انسان زمان بیشتری برای گردش و سرگرمی داشته باشد رفتن به جاهای دیدنی و زیبای طبیعی و باستانی بهترین گزینه برای آرامش روان انسانها است. افزون بر این، این  صنعت می تواند در بالا بردن  اقتصاد و کاهش بیکاری یک منطقه بسیار سودمند باشد.

همانگونه که می دانیم امروزه صنعت گردشگری می رود تا نخستین صنعت درآمدزای جهان بشود. کارهای پژوهشی در این زمینه با دادن  راهکارهای مناسب و درست  می تواند منجر به رونق اقتصادی و کاهش بیکاری و پی بردن به ارزش های یک منطقه بشود.

بیان عنوان پایان نامه:
عنوان پایان نامه (توان های پذیرش توریسم) نمونه پژوهشی درباره شهرستان کرمانشاه می باشد. مراد از این پژوهش شناسایی جاهای با ارزش چه طبیعی و چه باستانی و نیز شناساندن  آن به تمام  دنیا است. در این پژوهش کوشش بر آن است که با دادن راهکارهایی برای بالا بردن پذیرش گردشگر در شهر کرمانشاه و نقش آن در کاهش بیکاری در شهر و در پایان  افزایش توریسم و رونق اقتصادی این شهر گامی برداشته شود.

نیازها و ارزش های پژوهش:
همه ما می دانیم که امروزه صنعت گردشگری یکی  از با ارزش ترین راههای  بدست آوردن در آمد  با کمترین هزینه و آلودگی نسبت به  دیگر بخش های در آمد ملی می باشد. رونق دادن به این بخش از چند دیدگاه باارزش است. نخست همانگونه که اشاره شد  سر چشمه ای با ارزش برای بالا بردن درآمد ملی است. دیگر اینکه از این راه کشورها می توانند فرهنگ خود را به جهانیان بشناسانند و از سوی دیگر باساماندهی برنامه ریزی ها در بخش صنعت گردشگری خود به خود از درصد بیکاری کاسته می شود. زیرا اگر گردشگری رونق یابد، در استان کرمانشاه به ویژه شهر کرمانشاه که با درصد فراوانی از نیروی بیکار رو به رو می باشد می توان با سروسامان دادن به این بخش و برنامه ریزی هایی که منجر به رونق این صنعت شود شمار زیادی از نیروی  بیکار این شهر را در این بخش پذیرفت. گفته می شود که در برابر هر گردشگر خارجی که وارد ایران می شود. ۱۰ فرصت شغلی پدید می آید. چرا ما که در این شهر با بیشترین درصد بیکاری پس از استان لرستان در کشور جایگاه دوم را،  داریم این فرصت های پیشه ای را برای  استان خود پدید نیاوریم؟

فهرست مطالب
چکیده   ۱
پیشگفتار   ۳
فصل ۱: طرح پژوهش
۱- بیان مسئله    ۵
۲- بیان عنوان پایان نامه   ۵
۳-  نیازها و ارزشهای پژوهش   ۵
۴- پرسش های پژوهش   ۶
۵- فرضیه های پژوهش   ۶
۶- روش های پژوهش   ۷
۷- تنگناهای پژوهش   ۷
۸- محدوده مورد بررسی پژوهش   ۸
فصل ۲: چهارچوب نظری پژوهش
۱- بیان واژه های و مفاهیم جهانگردی و گردشگری   ۹
۲- سیمای جهانگردی   ۱۱
۳- پیشینه تاریخی توریسم (یا جهانگردی)   ۱۳
۳-۱-  سده های نخستین    ۱۵
۳-۲- سده های میانه   ۱۶
۳-۳- سده های نو   ۱۶
۴- ارزش جهانگردی   ۱۷
۵- آینده جهانگردی
۱۹
۶- کانون ها و جاذبه های جهانگردی
۲۰
۷- اجزای ترکیبی جهانگردی   ۲۲
۸- ویژگی جاذبه های جهانگردی   ۲۴
۸-۱- جاذبه های دست ساخت  انسان   ۲۴
۸-۲- جاذبه های طبیعی   ۲۵
۹- فرم های گوناگون جهانگردی   ۲۶
۱۰- آب و هواشناسی و جهانگردی   ۲۶
۱۱-  پیامد اقتصادی جهانگردی   ۲۸
۱۲-  امکانات اقامتی و رفاهی جهانگردی   ۲۹
۱۲-۱-  انواع امکانات اقامتی در اروپا    ۳۰
۱۳- تبلیغات و بازاریابی در جهانگردی   ۳۲
۱۳-۱- ویژگی های بازاریابی در جهانگردی   ۳۳
۱۳-۲ – شیوه های بازاریابی
۳۴
۱۴- پیامدهای درآمدی و پیشه زای جهانگردی و ایران گردی   ۳۴
۱۵- آمار در جهانگردی   ۳۷
۱۵-۱- هدف از آمارگیری در جهانگردی   ۳۸
۱۵-۲- گوناگونی آمار در جهانگردی   ۳۹
۱۵-۳- روش های بزرگ آمارگیری   ۴۰
۱۵-۴- تنگناها و سختیهای آمارگیری   ۴۱
۱۵-۵ – آمار جهانگردی بومی    ۴۲
۱۵-۶- آمار جهانگردی بین المللی   ۴۳
فصل ۳ : گردشگری در ایران
۱- پیشگفتار
۴۵
۲- پیشینه گردشگری در ایران   ۴۵
۳- وضعیت جهانگردی در ایران    ۴۸
۴- جاذبه های جهانگردی ایران    ۴۹
۵- رویارویی صنعت توریسم و صنایع دستی و پیامدهای آن در ایران    ۵۱
۶- سهم ایران در بازار جهانگردی   ۵۲
۷- ناهمواریها و تنگناهای جهانگردی در ایران   ۵۲
۸-  پیشنهادهایی برای بالا بردن صنعت جهانگردی و ایرانگردی   ۵۴
فصل ۴: توانهای گردشگری شهر کرمانشاه
۱- پیشینه تاریخی استان کرمانشاه   ۵۸
۲- جغرافیای تاریخی و فرهنگی کرمانشاه   ۶۰
۳- چگونگی پیدایش نام کرمانشاه   ۶۳
۴- زبان و گویش اهالی کرمانشاه   ۶۳
۵- نژاد و ویژگی های کلی کرمانشاه   ۶۳
۶- آثار تاریخی و فرهنگی کرمانشاه   ۶۸
۶-۱- تاق بستان   ۶۸
۶-۲- تکیه معاون الملک   ۶۹
۶-۳- مجموعه بازار   ۶۹
۶-۴- حمام ها   ۷۰
۶-۵- مسجدها و آرامگاه ها   ۷۰
۶-۶- تکیه بیگلربیگی   ۷۱
۶-۷- کلیساها    ۷۱
۶-۸- خانه های تاریخی   ۷۱
۶-۹- موزه ها
۷۲
۶-۱۰ – پارک ها
۷۲
۶-۱۱- سراب نیلوفر   ۷۳
۶-۱۲- دیگر یادگارها و جاهای دیدنی   ۷۳
فصل ۵: تجزیه و تحلیل
۱- پیش گفتار   ۷۷
۲- بررسی میزان ورود گردشگران خارجی و پیامد آن در اشتغال زایی   ۷۹
۳- بررسی درآمد ارزی تخمینی حاصل از گردشگری و زیرساخت های وابسته به آن    ۹۱
فصل ۶: نتیجه گیری و پیشنهاد
۱- پیشگفتار   ۹۵
۲- نتیجه گیری   ۹۶
۳- پیشنهادها    ۹۷
منابع    ۱۰۵


قیمت : 9000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات