دانلود مقاله فلزات آمورف

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  دانلود مقاله فلزات آمورف

Amorphous metal Paper

دانلود مقاله فلزات آمورف

مقدمه
طبق آزمایشات مستقل از دما و فشار متغیر، از نظر ترمودینامیکی، مواد سه حالت اصلی : مایع، جامد، گاز دارند.
تعیین کننده هر یک از این حالات درجه آزادی بین اتمها و قید و بند آنها به یکدیگر است و یک مرحله تحول بین هر حالت وجود دارد. تعریف شیشه : یک مایع شیشه ای یا جامد بدون کریستال است که مشخصه های ویسکوزیته و ساختار آن نشان دهنده هم جامد و هم مایع است. به عبارت دیگر شیشه یک جامد در دمای اتاق است زیرا ویسکوزیته آن بیش از حد توازن یعنی ۶/۱۴ ۱۰ است و از طرف دیگر هنوز یک مایع است زیرا ساختار اتمها و مولکولهای آن یک ساختار بی نظم و شبیه مایع است . جامد از فاز کریستالی به وجود آمده است و یک کریستال از یک نظم دوره‌ای بین اتمها پیروی می کند اما مایع دارای چنین نظمی نیست و یک نظم تصادفی بین اتمها بدون تناوب و دوره خاصی را دارد.

بنابراین می گوییم، شیشه جامد و آمورفی است که اتمهای ساختار آن مانند مایع است. مهمترین مشخصه یک شیشه علاوه بر ساختار آن، پدیده تحول و به وجود آمدن آن است.

تحول و به وجود آمدن شیشه در یک Tg [1]ایجاد می‌شود،‌مذاب تا زیر دمای انجماد سرد می‌شود و تا زمانیکه دما کاهش می یابد ویسکوزیته نیز به صورت پیوسته زیاد می‌شود (شکل ۱-۱).

خواص آلیاژهای آمورف
– مقاومت به خوردگی
با انتخاب صحیح عناصر آلیاژی در آلیاژهای آمورف پایه Fe می توان مقاومت به خوردگی های بسیار بالا دست پیدا کرد. به عنوان مثال کاهش جرم ناشی از خوردگی یک میله آلیاژی آمورف پایه آهنFe-Cr-Mo-C-B با قطر۳mm در محلول۶N HCL در درجه حرارت ۲۸۹ درجه کلوین حدود۱۰۴ برابر کوچکتر از فولادهای ضد زنگ ۳۰۴ و فولادهای کرم دار است مقاومت به خوردگی بالا (مشابه حالت قبل) برای دیگر سیستم های آلیاژی آمورف (BGM) مانند Co-Ta-B,Fe-Nb-B نیز گزارش شده است.

فهرست مطالب
فصل اول : فلزات آمورف و آمورف کامپوزیتی ۱
۱-۱ مقدمه ۲
۲-۱ فلزات آمورف ۶
۱-۲-۱ خواص آلیاژهای آمورف ۹
۲-۲-۱عمده نقطه ضعف مکانیکی مواد آمورف ۱۲
۳-۱ مکانیزم های تغییر شکل در فلزات آمورف ۱۲
۱-۳-۱ تشکیل حجم آزاد ۱۳
۲-۳-۱ افزایش دمای موضعی ۱۸
فصل دوم : شکست در فلزات آمورف ۲۳
۱-۲ شباهت های شکست فلزات آمورف با فلزات کریستالی ۲۴
۱-۱-۲ اثر فشار هیدرواستاتیک روی جریان تنش ۲۴
فصل سوم : کامپوزیت کردن جهت بالا بردن پلاستیسیته ۲۵
۱-۳ راهکارهایی برای افزایش پلاستیسیته در آلیاژهای یکپارچه ۲۶
۲-۳ فلزات آمورف کامپوزیتی ۲۷
۱-۲-۳ مکانیزم تغییرات و افزایش پلاستیسیته توسط ذرات کامپوزیت ۲۸
۳-۳ بهبود پلاستیسیته با استفاده از ذرات تقویت کننده فاز دوم ۳۱
۴-۳ بررسی باندهای برشی توسط TEM در یک کامپوزیت BMGs 35
۱-۴-۳ انتشار باندهای برشی در کل قطعه ۳۹
۵-۳ انواع مختلف فلزات آمورف کامپوزیتی ۴۱
۱-۵-۳ کامپوزیتهای ذره ای ۴۲
۲-۵-۳ کامپیوزیتهای In-situ 42
۶-۳ ذرات خارجی تقویت کننده در فلزات شیشه ای توده ۴۲
۱-۶-۳ کامپوزیت حاوی ذرات خارجی تقویت کننده ، تولید به روش تقویتBMG 43
۲-۶-۳ تولید کامپوزیت BMG حاوی ذرات خارجی تقویت کننده با استفاده از فرایند ذوب ۴۴
۷-۳ فرم In situ کامپوزیت های BMG 45
۱-۷-۳ فرم کاربید In situ در فلزات شیشه ای پایه Zr 46
۸-۳ تشکیل و ساختارها ۴۷
۹-۳ مکانیزم تشکیل فاز آمورف نانو ساختار شده ۵۰
۱۰-۳ خواص مکانیکی و رفتار تغییر شکلی آلیاژ های آمورف نانوساختار شده توده ۵۱
۱۱-۳ تشکیل و خواص مکانیکی آلیاژ های آمورف خوشه دار توده ۵۴
۱۲-۳ مقایسه کامپوزیت های ذره ای و In situ 56
فصل چهارم :عوامل موثر در ایجاد داکتیلیته بیشتر در مواد آمورف ۶۰
۱-۴ کریستالیزاسیون ۶۱
۱-۱-۴ اثر بیش از حد کریستالیزاسیون ۶۱
۲-۴ آنیلینگ ۶۲
منابع و مآخذ ۶۴


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات