دانلود مقاله ارتباط اخلاق و آزادی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  دانلود مقاله ارتباط اخلاق و آزادی

Article ethics and freedom

دانلود مقاله ارتباط اخلاق و آزادی

چکیده :

اخلاق و آزادی از نیازهای ضروری زندگی انسان‌اند که هر دو با هم و در ارتباط با همدیگر انسان را به کمال می‌رسانند. در جامعه‌ای که استبداد در آن حاکم است و شیوه‌های استبدادی در آن مقدم ر اخلاق و آزادی است هم آزادی غایب و هم اخلاق جامعه منحط و فاسد است. در عین حال هرگز نمی‌توان گفت که آزادی هدف است، زیرا آزادی مطلق با نابودی انسان همسوست. اگر منظور از آزادی، بی‌بند و باری و بی‌قیدی و رهایی از هر برنامه و جهت زندگی باشد، البته ایمان به خدا با آزادی در تنافی است.

در تمدن غرب چون پایه و اساس کاربرد آزادی بر حداکثر تمنع و بهره‌برداری از مادیات و لذایذ مادی استوار است، لذا کلیه افراد از قید معارف و عقاید دینی و اصول اخلاقی آزادند، به شرط اینکه با آزادی دیگران در تعارض نباشد. اینگونه آزادی، روح انسانیت را در انسان کشته و از هدف ترسیم شده در ادیان الهی باز می‌دارد. لذا اسلام با توجه به اینکه اساس تعالیمش بر توحید و اخلاقیات است، حدودی را برای آزادی تعیین کرده است. اما در مقابل، یک نوع آزادی به انسان عطا کرده که دنیای گسترده‌ای را در برابرش گشوده و آن «آزادی از قید و بندگی غیرخدا» است. اسارت در بند غرایز و نفسانیات، تلاش‌های انسان را در همان راستا هدایت کرده و از مواهب آزادگی، عزت، شرافت و خلاصه انسانیت باز می‌دارد.

کلید واژه‌ها : اخلاق ، آزادی.

مقدمه :
علم اخلاق یکی از ضروری‌ترن علوم برای انسان است. علمی است که ضمن بیان احکام ارزشی همه‌ی ابعاد فردی و اجتماعی زندگی آگاهانه و مختارانه‌‌ی ما، راههای انسان به فضائل و بهره‌مندی از خوبی‌ها و دفع و رفع رذایل و زشتی‌ها را نیز نشان می‌دهد.
آزادی نیز از جمله رازها و نیازهای مهم آدمی است که اصالت انسان با آن حاصل می‌شود. در ساختار خلقت و تکوین انسان، خداوند نخواسته است که انسان با جبر و بی‌ارادگی به کار نیک روی آورد و یا از روی ترس و تهدید از عقیده‌ای صرف‌نظر کند. به همین دلیل او را انتخابگر قرار داده تا تلاش کند و تلاش‌های او را از این سوء و آن سو حمایت و تأیید شود، اما اگر در راه خوبی گام برداشت پاداش آن را می‌بیند و اگر به بدی رفت سزای آن را می‌بیند. اما منظور از آزادی، هرگز آزادی مطلق و افسار گسیخته نیست. آزادی اگر به حد افراط برسد، خود آزادی از بین می‌رود. بنابراین برای هدایت بهتر آن باید مقید به اموری شود.
از مهم‌ترین قیود آزادی، قیود اخلاقی است. آزادی چه فردی که موهبت الهی است و چه آزادی اجتماعی، هر دو با اخلاق انسانی و اسلامی پیوند ناگسستنی دارند. همانطوری که اخلاق به انسان اجازه نمی‌دهد حقوق دیگران و حقوق جامعه را پایمال کند آزادی فردی هم حق انسان است و انسان را در میدان آزادی اجتماعی وادار می‌کند تا به حقوق انسانی و اجتماعی احترام بگذارد.
هدف نهایی از علم اخلاق این است که انسان را به کمال و سعادت حقیقی خود که همانا هدف اصلی خلقت جهان و انسان است برساند. تفسیر واقعی و تحقق این کمال و سعادت به آن است که انسان به قدر ظرفیت و استعداد خود چه در صفات نفسانی و چه در حوزه‌ی رفتاری، جلوگاه اسماء و صفات الهی گردد؛ تا در حالی که همه‌ی جهان طبیعی و بی‌اراده به تسبیح جمال و جلال خداوندی مشغول‌اند، انسان با اختیار و آزادی خویش، مقرب‌ترین، گویاترین و کاملترین مظهر الهی باشد.

فهرست مطالب
مقدمه : ۱

موضوع : ۲

طرح مسئله : ۲

پیشینه‌ی تحقیق : ۲

اهمیت و ضرورت : ۳

اهداف و کاربرد : ۳

سؤالات اصلی : ۳

ساختار تحقیق : ۴

روش تحقیق : ۴

۱- فصل اول : تعاریف و کلیات… ۶

۱-۱ واژه اخلاق در لغت : ۶

۱-۲ واژه اخلاق در اصطلاح.. ۶

۱-۳ واژه آزادی در لغت : ۷

۱-۴ واژه آزادی در اصطلاح : ۷

۱-۵ دسته‌بندی علم اخلاق : ۷

۱-۵-۱ تقسیم از جهت اجرا : ۷

۱-۵-۱-۱ اخلاق فردی : ۸

۱-۵-۱-۲ اخلاق اجتماعی : ۸

۱-۵-۲ تقسیم از جهت پژوهش : ۸

۱-۵-۲-۱ اخلاق توصیفی : ۹

۱-۵-۲-۲ اخلاق هنجاری : ۹

۱-۵-۲-۳ اخلاق کاربردی : ۹

۱-۵-۲-۴ فرا اخلاق : ۹

۱-۶ اهمیت و جایگاه علم اخلاق : ۹

۱-۷ منشأ نیاز انسان به اخلاق : ۱۰

۱-۸ باید و نبایدهای اخلاقی : ۱۱

۱-۹ اقسام آزادی : ۱۲

۱-۹-۱ آزادی سیاسی : ۱۲

۱-۹-۲ آزادی اقتصادی : ۱۳

۱-۹-۳ آزادی شخصی : ۱۳

۱-۱۰ اهمیت و نقش آزادی از دیدگاه قرآن : ۱۴

۱-۱۱ آزادی هم حق و هم تکلیف : ۱۷

۱-۱۲ آزادی نعمت و امانت الهی : ۱۷

۲- فصل دوم : ارتباط اخلاق و آزادی.. ۲۰

۲-۱ ضرورت ارتباط اخلاق و آزادی : ۲۰

۲-۲ تقدم و تأخر. ۲۱

۲-۳ تقابل و ضدیت : ۲۳

۲-۴ اخلاق‌گرایی انسان : ۲۴

۲-۵ نظام احسن و انسان : ۲۶

۲-۶ حدود آزادی : ۲۹

۲-۷ آزادی در خدمت انسان : ۳۲

۲-۸ آزادی وسیله یا هدف ؟!! ۳۳

۲-۹ حاکمیت اخلاق بر آزادی : ۳۵

۲-۱۰ بررسی نظرات مربوط به ارتباط اخلاق و آزادی : ۳۶

۲-۱۰-۱ نظریه برتراند راسل : ۳۶

۲-۱۰-۲ نظریه اگوست کانت : ۳۹

۲-۱۰-۳ نظریه توماس هابز : ۴۱

۲-۱۰-۴ نظریه شهید مطهری : ۴۳

۲-۱۱ آزادی مطلق یا نسبی : ۴۴

۲-۱۲ رابطه‌ی دین و اخلاق : ۴۶

۲-۱۳ رابطه‌ی عدالت و آزادی : ۴۸

۳- فصل سوم : فایده ارتباط اخلاق و آزادی و مفاسد جدایی آن دو ۵۱

۳-۱ تأثیر آزادی همراه با اخلاق در تکامل انسان : ۵۱

۳-۲ مفاسد آزادی منهای اخلاق : ۵۶

۳-۲-۱ تشییع و رواج فساد و فحشا : ۶۱

۳-۲-۲ اتهام اخلاقی  و جنسی : ۶۲

۳-۲-۲-۱ حرمت تجسس : ۶۲

۳-۲-۲-۲ عدم تشییع فاحشه : ۶۳

۳-۲-۳ توهین و مسخره گرفتن اشخاص  و دست‌اندازی به حیثیت مردم : ۶۴

۳-۲-۴ توهین به مقدسات و مسخره‌گرفتن مذاهب، عقاید و شخصیت‌های مورد ‌احترام مذهبی: ۶۴

۳-۲-۵ طغیان غرایز : ۶۵

۳-۲-۶ افشای مسایل امنیتی و اطلاعاتی : ۶۶

۳-۳ عدم منافات اصل آزادی با تقوا و پرهیزگاری در اسلام : ۶۷

نتیجه‌گیری : ۶۹

منابع و ماخذ : ۷۰


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات