دانلود مقاله کنش‌های متقابل به علت وجود یا فقدان علف‌های هرز

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » کشاورزی و دامپروری  »  دانلود مقاله کنش‌های متقابل به علت وجود یا فقدان علف‌های هرز

دانلود مقاله کنش‌های متقابل به علت وجود یا فقدان علف‌های هرز مقاله علف های هرز دانلود مقاله علف های هرز پروژه تحقیق مقاله در مورد علف های هرز مقاله ای در مورد کنترل علف های هرز مقاله کنترل علف های هرز بررسی توان آللوپاتی در کنترل علف های هرز روش های کنترل علف های هرز تحقیق علف های هرز

 

Weed control

 

کنش‌های متقابل به علت وجود یا فقدان علف‌های هرز
فهرست مطالب
کنش‌های متقابل به علت وجود یا فقدان علف‌های هرز : ۱
آب در خاک ۱
دما درخاک و در سایبان ۱
پناهگاه ۲
مواد مغذی در گیاهان ۲
نقش علفهای هرز در تنوع زیستگاه : ۲
نقش علفهای هرز در برنامه‌های بهداشتی ۸
نقش علفهای هرز در چرخش‌ها ۱۱
نقش علفهای هرز در کنترل بیولوژیکی ۱۲
تاثیر مدیریت آب و کود ۱۳
علفهای هرز
کنش‌های متقابل به علت وجود یا فقدان علف‌های هرز :
 a : مرور تغییر علف هرز محیط پرورش میکروب : گیاهان محیطی را که در آن زندگی میکنند تغییر میدهند. آنها کسرهای مشخصی از تابش خورشیدی را جذب میکنند و به کار میگیرند آنها آب را جذب میکنند و آن را درمحیط بیرون میدهند و آنها مغذی‌ها را جذب میکنند و دوباره دراکوسیستم دوباره پخش میشوند و آنها به طور فیزیکی حرکت هوا را تغییر میدهند. آنها نتایج عمیق این تغییران زیستگاه میکروبی در دیگر موجودات زنده هستند کهدر اکو سیستم وجود دارند .این ممکن است به میزانی باشد که موجودات زنده دیگر نتوانند بدون نفوذ اعمال شده به وسیله وجود گیاهان بقا کنند. علفهای هرز گیاهانی هستند و ازاینرو وجودشان یا حذفشان زیستگاه را برای این موجودات زنده دیگر تغییر خواهد داد. علفهای هرز غالبا میتوانند مقدار نسبتا زیادی از پوشش گیاهی اکوسیستمی خاص را که آنها درآن رشد میکنند اشغال کنند. علفهای هرز نهال دریک محصول ردیفی کاملا فاصله دار ممکن است به زیادی ۹۵درصد از توده زیستی گیاه موجودردرزمین را کمک کند یا علفهای هرز ممکن است جزء سازنده تعرقی کلی اکوسیستم باغ برگریز پاییزی نشان دهد زمانیکه درختان یک طبقه از جنگل خواب رونده هستند یا قبل از ازسرگیری‌های رشد درخت دراویل بهارمشاهده میشوند. درمناطق بدون محصول ازقبیل کرانه دیواری آبرو و نرده‌ها و کنار جاده‌ها تنها پوشش گیاهی موجود ممکن است علفهای هرز باشند. اما میزان کلی که بهسازی رخ میدهد بستگی به نسبت علف هرز به پوشش گیاهی غیر علف هرز دارد که در اکوسیستمهای خاصی وجود دارند


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات