دانلود پایان نامه سازگاری زناشویی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین عوامل مختلف با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد

Thesis Compatibility Marriage

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین عوامل مختلف با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد

مقدمه

ازدواج در لغت به معنی با هم جفت شدن ، و یا قرین شدن است و در اصطلاح ، یک ارتباط جسمی و عاطفی با جنس مخالف است که طبق قوانین شرعی و عرفی انجام می شود . یعنی در واقع عقد ازدواج ، مجموعه ی ضوابط و مقررات و قراردادهایی است که روابط جنسی زن و مرد را متناسب با سنت و قانون هر جامعه تنظیم می کند .

ازدواج راه طبیعی برای ارضای میل جنسی زوجین است و اسلام ازدواج را آسان گرفته است تا موانع از بین برود .

در تعریف ازدواج گفته اند که ازدواج عملی است که پیوند بین دو جنس مخالف را بر پایه ی روابط پایای جنسی موجب می شود و با انعقاد قرارداد اجتماعی روابط جسمانی مشروع بین زوجین را تأیید نموده و زن و مرد را در تحت عنوان خانواده با هم خویشاوند می سازد . ازدواج از نظر طبیعی نوعی کمال برای انسان محسوب می شود ، زیرا خلقت انسان به گونه ای است که نیازمند به جفت و همسر است و با لحاق به جنس مخالف است که کامل شده و اعتدال می یابد و وجود غریزه ی جنسی و میل به همسر نیز در واقع ودیعه ای است الهی تا بشر در جهت کمال خود تلاش نموده وتولید مثل نماید .

بنابراین انسان بر اساس قانون آفرینش و حکم فطرت و برای بقای نسل و آرامش جسم و روح حل مشکلات زندگی نیازمند به ازدواج است و در نهاد زوجیت مسئله تکمیل و تکامل نهفته شده است .

زن و مرد در سایه ی ازدواج مشروع مکمل یکدیگر می شوند و هر کدام می توانند طریق سعادتمندانه ای را در پیش گیرند . نقایص خود را توسط یکدیگر رفع کنند ، دلدار و آرامش بخش یکدیگر باشند و در رفع مشکلات و مسائل پناه یکدیگر باشند و از طرف دیگر ازدواج سبب دوام و پایداری نسل است و دوام و بقای بشر وابسته به آن است . مضاف بر اینکه ازدواج از انحرافات نیز جلوگیری می کند . به عقیده ی روان شناسان یکی از روش های حفظ سلامت جامعه ازدواج است . زیرا خانواده مولود ازدواج است و این واحد اجتماعی با ازدواج تشکیل شده و در سایه ی ارتباط سالم محفوظ می ماند و با سلامت خانواده سلامت جامعه نیز تأمین می شود .

علمای اخلاق نیز معتقدند که به وسیله ی ازدواج می توان با فساد و فحشا و رفتار ناپسندی که در ارتباط با غریزه ی جنسی از انسان سر می زند ، می توان مقابله نمود .

جامعه شناسان ازدواج را دارای چهار خصلت دانسته اند :

  • قرارداد اجتماعی: ازدواج قراردادی اجتماعی است که بر اساس قوانین شرعی و عرفی شکل گرفته است .
  • مداومت و پایایی: ازدواج موجب برقراری روابطی مداوم وپایا بین زوجین می گردد .
  • تخالف جنسی: در ازدواج دو جنس مخالف ( مذکر و مؤنث ) با هم تشکیل خانواده می دهند .
  • ارتباط جسمانی: براساس قوانین و مقررات شرعی و عرفی در ازدواج زمینه ارضای غریزه ی جنسی برای زوجین فراهم می شود . ( قصابیان ، ۱۳۸۴ ) .

فهرست مطالب

چکیده   ۳
فصل اول: کلیات
مقدمه   ۵
بیان مسئله  ۷
اهداف تحقیق  ۸
ضرورت و اهمیت تحقیق  ۸
فرضیه های پژوهش  ۹
تعریف نظری و عملیاتی واژه ها  ۹
فصل دوم: پیشینه ی تحقیق
مقدمه  ۱۱
نظریه ی مثلثی عشق  ۱۲
انواع عشق  ۱۳
دلایل درست ازدواج  ۱۴
روش های مطالعه برای انتخاب همسر  ۱۶
عوامل مربوط به شرایط زندگی  ۱۷
معیارهای ازدواج موفق  ۱۸
تعریف سازگاری  ۲۰
خصوصیات سازگاری  ۲۱
راه های سازش یا سازگاری  ۲۲
مراحل بحران  ۲۳
روش های مداخله در بحران  ۲۴
خصوصیات انسان سازگار  ۲۵
تعارضات در زندگی زناشویی  ۲۶
عواملی که سازگاری زناشویی را دشوار می سازند  ۲۷
عوامل مؤثر در سازگاری زناشویی  ۲۹
راه های مقابله با اختلالات زناشویی  ۳۱
رابطه ی ملاک های گزینش همسر با موفقیت در زندگی زناشویی۳۳
لازمه ی حفظ روابط زناشویی  ۳۴
تعهد در زندگی زناشویی  ۳۴
چالش های زندگی مشترک  ۳۵
تعادل بین نیاز به وابستگی و نیاز به استقلال  ۳۷
خانواده ی نابسامان  ۳۹
علل خانواده ی نابسامان  ۴۰
عوارض خانواده ی نابسامان  ۴۱
تحقیقات انجام شده درباره ی موضوع  ۴۳
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
مقدمه  ۴۵
روش تحقیق  ۴۶
جامعه ی آماری   ۴۶
نمونه و روش نمونه گیری  ۴۶
ابزار جمع آوری اطلاعات  ۴۶
روش اجرا و نمره گذاری  ۴۷
روش های گردآوری اطلاعات  ۴۷
روش های آماری  ۴۸
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
جدول ۱ – ۴  ۵۰
جدول ۲ – ۴  ۵۱
نمودار ۱ – ۴  ۵۲
جدول ۳– ۴  ۵۳
فرضیه ۱  ۵۳
جدول ۴ – ۴  ۵۳
جدول ۵ – ۴  ۵۴
فرضیه ۲  ۵۴
جدول ۶ – ۴  ۵۴
جدول ۷ – ۴  ۵۵
فرضیه ۳  ۵۵
جدول ۸ – ۴  ۵۵
جدول ۹ – ۴  ۵۶
فرضیه ۴  ۵۶
فصل پنجم : نتیجه گیری و بحث
مقدمه   ۵۸
بحث و نتیجه گیری  ۵۸
محدودیت های تحقیق  ۶۰
پیشنهادات  ۶۱
منابع و مآخذ  ۶۳
پیوست ها  ۶۶


قیمت : 9000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات