مقیاس کمرویی استنفورد

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پرسشنامه  »  مقیاس کمرویی استنفورد

مقیاس کمرویی استنفورد

دانلود مقیاس کمرویی استنفورد پرسشنامه

روایی و پایایی
در پژوهش نادی نجف آبادی و همکاران (۱۳۹۲) روایی سازه این پرسشنامه ۷۴/۰ بدست آمد و مورد تایید قرار گرفت و همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه¬گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می گیرد و…….

هدف: سنجش میزان کم رویی در افراد
تعداد سوال: ۴۰
شیوه نمره گذاری: دارد
کلید پرسشنامه: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: Word 2007


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات