پرسشنامه بودجه بندی مشارکتی (استاندارد)

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه بودجه بندی مشارکتی (استاندارد)

دانلود پرسشنامه بودجه بندی مشارکتی (استاندارد)

دانلود پرسشنامه بودجه بندی مشارکتی (استاندارد)
پرسشنامه استاندارد بودجه بندی مشارکتی از سه بخش و دارای سوالات جداگانه می باشد و هدف آن بررسی میزان مشارکت افراد دربودجه بندی ونگرش سرپرست نسبت به این مشارکت می باشد .

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
بودجه بندی از وظایف مدیران و بودجه ، ابزاری برای کنترل، ایجاد انگیزه و ارزیابی عملکرد است . مطالعات زیادی نشان می دهند که مشارکت کارکنان سطوح مختلف در تهیه بودجه، موجبات بهبود عملکرد و دستیابی به اهداف سازمانی را فراهم می آورد. همچنین مشارکت در بودجه بندی می تواند نظیر مورد فوق، موجب تسهیل در تحصیل و استفاده از اطلاعات مرتبط با شغل شود . از آن جایی که مشارکت در بودجه بندی، به مدیریت فرصتی برای تحت ت أثیر قرار دادن بودجه قبل از نهایی شدن آن فراهم می کند، لذا مدیر الزامًا نقش فعالی دارد و می تواند مشارکت بیش تری در بررسی و ارزیابی گزینه های مختلف برای تعیین اهداف بودجه داشته باشد(منبع داخل فایل)‌.

مقیاس پرسشنامه
این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالفم،۱؛ مخالفم،۲؛ نه موافقم نه مخالف،۳؛موافقم،۴؛ کاملا موافقم؛۵) می­باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

پایایی این پرسشنامه توسط (منبع داخل فایل) . با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار بالای spss بدست آمده است


هدف: بررسی میزان مشارکت افراد در بودجه بندی و نگرش سرپرست نسبت به این مشارکت
تعداد سوال: ۴۰
تعداد بعد: ۲
پایایی و روایی: دارد
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
منبع: دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی: دارد
مدل خام: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
پرسشنامه کاملا استاندارد است


قیمت : 2500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات