مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گرتز و روئمر (DERS)

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پرسشنامه  »  مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گرتز و روئمر (DERS)

Grtz scale of difficulty in regulating emotion and Roemer (DERS)

مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گرتز و روئمر (DERS)

هدف: ارزیابی دشواری تنظیم هیجانی از لحاظ بالینی از ابعاد مختلف (عدم پذیرش پاسخ های هیجانی، دشواری در انجام رفتار هدفمند، دشواری در کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجانی، دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی، عدم وضوح هیجانی)
تعداد سوال: ۳۶
تعداخرده مقیاس: ۶
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات