دانلود پایان نامه مدیریت پروژه

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  پایان نامه مدیریت پروژه

Thesis Project Management

دانلود پایان نامه مدیریت پروژه

چکیده:
در اوایل دهه ۵۰ میلادی، شخصی به نام «E.l DuPont de Nemours» با همکاری نیروی دریایی امریکا یک کار مشترک مدیریت پروژه (با ترکیب یک نمودار برنامه ریزی پروژه و جدول زمان بندی رایانه ای) را به انجام رساندند. این دو کار خود را با دو پروژه مجزا و دو تیم مستقل ولی با هدف یکسان آغاز نمودند. هدف آنها بهینه نمودن برنامه ریزی، زمان بندی و هماهنگی پروژه ها بود. هر چند نگرش آنها بر پروژه ها شباهتی به یکدیگر نداشت ولی در نهایت به این جمع بندی رسیدند که باید نحوه برنامه ریزی و فنون زمان بندی خود را به نحوی بهینه کنند تا از منابع نیروی انسانی، مواد و ابزار خود بتوانند بهترین استفاده را ببرند….
فهرست مطالب:
فصل اول:
    تاریخچه مدیریت پروژه
    تعاریف مدیریت پروژه
فصل دوم:
    دلایل استفاده از مدیریت پروژه
    اقدامات مدیریتی
    وظایف مدیریت پروژه
    کاربردهای مدیریت پروژه
فصل سوم:
    فواید و محدودیتهای پروژه
فصل چهارم:
    فرایندهای پروژه
    گروههای فرایند
    تعامل بین فرایندها
    فرایندهای عمده و اصلی
    فرایندهای فرعی و کمکی
    فرایندهای اجرایی
    فرایندهای کنترلی
    فرایندهای اختتامی
فصل پنجم:
    نرم افزار (P3)Primavera Project Planner
    مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه (OPM3)
    شناخت اجزای مدل OPM3
    نتایج و شاخص کلیدی اندازه گیری (KPIS)
    دسته بندی – نظراجمالی
    دسته بندی PPP
    دسته بندی SMCI
    گامهای OPM3 بطور خلاصه
    ورود به روند بهبود
    خلاصه و نتیجه گیری
فصل ششم:
    فرایند برنامه ریزی محدوده پروژه و ورودیهای آن
    ورودیهای برنامه ریزی محدوده
    ابزارها و تکنیکهای فرایند آغاز
    خروجیهای فرایند آغاز
    مدیریت محدوده پروژه
    ابزارها و تکنیکها و خروجیهای فرایند کنترل کلی تغییرات
    فرایند کنترل کلی تغییرات
    ورودیهای فرایند کنترل تغییرات
    ابزارها وتکنیکهای فرایند اجرای برنامه پروژه
    خروجیهای فرایند اجرای برنامه پروژه
    فرایند اجرای برنامه پروژه
    فرایند تهیه برنامه پروژه
    مدیریت فرایندهای پروژه
    ارتباط فرایندها
    تشریح مفاهیم
    واژه نامه انگلیسی- فارسی
    فهرست منابع
فهرست جداول:
     شناخت ویژگیهای مهم پروژه
     مراحل انجام پروژه
     ایجاد چشم اندازبرای پروژه
     چرخه حیات پروژه
فهرست نمودارها و اشکال:
      فرایندهای پروژه
      دسته بندی IPECC
      شاخصهای کلیدی عملکرد
      راهکارهای برتر
      وضعیت کلی سازمان در OPM3
      نمودار میله ای میزان بلوغ سازمان در OPM3،PPP/ SMCH
      نمودار فرایند مدیریت پروژه سازمانی
      هرم سازمان در مسیر پروژه، برنامه، سبد پروژه
      هرم سازمان در مسیر استاندارد کردن، اندازه گیری، کنترل، بهبود


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات