دانلود پایان نامه شیوه های ساخت و تزئین قلمدان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  دانلود پایان نامه شیوه های ساخت و تزئین قلمدان

The end of a way of making and decorating pen

دانلود پایان نامه شیوه های ساخت و تزئین قلمدان

مقدمه
در مقوله هنرشناسی اولین سوالی که مطرح می شود این است که هنر چیست ؟!
البته مسلم است که نمی توان تعریف مانع و جامعی که دربرگیرنده تمامیت این واژه باشد ارائه نمود و علت اصلی عدم توانمندی ، همان تنوع و تکثری است که در سرتاسر این واژه سایه افکنده است. تنوع سلیقه ها و تکثر نظرها و عقاید از سویی و رفع نیازهای مادی و معنوی از سوی دیگر باعث گردید که هنر در قالبها، گونه ها ، شیوه ها و سبک های بیشماری به منحصه ی ظهور برسد که هرکدام به گونه ای ، دربرگیرنده بخشی از آمالها ، آرزوها و گاهاً خواسته های درونی خالقان و آفرینندگان آن می باشد.

با تکامل اندیشه های اجتماعی ـ زیستی انسان ، هنر نیز به رشد بالنده ای دست یافت که توانست خود را به تدریج از دیواره غارها بیرون کشد و در فضایی قرار گیرد که جنبه کاربردی تری را از خود به نمایش می گذاشت .

فهرست مطالب

عنوان صفحه
تقدیر و سپاس الف
پیشـگفتار ب

فصل اول
بخش اول : مقدمه ۱
بخش دوم : واژه شناسی ۴
بخش سوم : تاریخچه ۶
فصل دوم
بخش اول : مواد اولیه ساخت قلمدان ۱۰
بخش دوم : کاغذ و کاغذ گری ۱۳
فصل سوم
ساخت قلمدان ۱۸
بخش اول : شیوه های سنتی ساخت قلمدان ۱۹
بخش دوم : ساخت و سازهای ابتکاری ۲۶

فصل چهارم
تزئینات قلمدان ۳۴
بخش اول : مراحل قبل از نقش آفرینی ۳۶
الف- آماده سازی سطح قلمدان (بوم سازی) ۳۶
ب- رنگ و رنگ سازی ۴۱
بخش دوم : مراحل نقش آفرینی ۴۸
انواع تزئین ۵۰
شیوه های دیگر تزئین ۷۳
بخش سوم : استادان مزین ساز ۷۶
بخش چهارم : مراحل بعد از نقش آفرینی ۸۳
بخش پنجم : بازسازی و تعمیر قلمدان ۸۸
فصل پنجم
تصاویر ۹۳
حسن ختام ۱۰۱
فهرست منابع ۱۰۳


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات