پایان نامه رشته مدیریت - مدیریت پروژه pm

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  پایان نامه مدیریت پروژه P.M

Thesis project management P.M

دانلود پایان نامه مدیریت پروژه PM
چکیده: دراوایل دهه ۵۰ میلادی، شخصی به نام «E.l DuPont de Nemours» باهمکاری نیروی دریایی امریکا یک کارمشترک مدیریت پروژه (با ترکیب یک نمودار برنامه ریزی پروژه وجدول زمان بندی رایانه ای) را به انجام رساندند. این دو کار خود را با دو پروژه مجزا و دو تیم مستقل ولی با هدف یکسان آغاز نمودند.هدف آنها بهینه نمودن برنامه ریزی، زمان بندی وهماهنگی پروژه ها بود. هر چند نگرش آنها برپروژه ها شباهتی به یکدیگرنداشت ولی درنهایت به این جمع بندی رسیدند که باید نحوه برنامه ریزی وفنون زمان بندی خود را به نحوی بهینه کنند تا از منابع نیروی انسانی، مواد و ابزار خود بتوانند بهترین استفاده را ببرند….

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: ۷
تاریخچه مدیریت پروژه ۸
تعاریف مدیریت پروژه ۹
فصل دوم: ۱۴
دلایل استفاده ازمدیریت پروژه ۱۵
اقدامات مدیریتی ۱۵
وظایف مدیریت پروژه ۱۶
کاربردهای مدیریت پروژه ۱۷
فصل سوم: ۱۹
فوایدومحدودیتهای پروژه ۲۰
فصل چهارم: ۲۴
فرایندهای پروژه ۲۵
گروههای فرایند ۲۵
تعامل بین فرایندها ۲۷
فرایندهای عمده واصلی ۲۸
فرایندهای فرعی وکمکی ۲۹
فرایندهای اجرایی ۳۰
فرایندهای کنترلی ۳۱
فرایندهای اختتامی ۳۲
فصل پنجم: ۳۳
نرم افزار(P3)Primavera Project Planner 34
مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه(OPM3) 36
شناخت اجزای مدلOPM3 37
نتایج وشاخص کلیدی اندازه گیری(KPIS) 38
دسته بندی – نظراجمالی ۳۸
دسته بندی PPP 42
دسته بندی SMCI 42
گامهایOPM3 بطور خلاصه ۴۲
ورود به روندبهبود ۴۳
خلاصه ونتیجه گیری ۴۳
فصل ششم: ۴۶
فرایند برنامه ریزی محدوده پروژه وورودیهای آن ۴۷
ورودیهای برنامه ریزی محدوده ۴۷
ابزارهاوتکنیکهای فرایند آغاز ۴۷
خروجیهای فرایندآغاز ۴۸
مدیریت محدوده پروژه ۴۹
ابزارها وتکنیکهاوخروجیهای فرایندکنترل کلی تغییرات ۴۹
فرایندکنترل کلی تغییرات ۵۰
ورودیهای فرایندکنترل تغییرات ۵۰
ابزارهاوتکنیکهای فراینداجرای برنامه پروژه ۵۱
خروجیهای فراینداجرای برنامه پروژه ۵۱
فراینداجرای برنامه پروژه ۵۲
فرایندتهیه برنامه پروژه ۵۳
مدیریت فرایندهای پروژه ۵۳
ارتباط فرایندها ۵۳
تشریح مفاهیم ۵۵
واژه نامه انگلیسی – فارسی ۵۷
فهرست منابع ۵۸

«فهرست جداول»
عنوان صفحه

شناخت ویژگیهای مهم پروژه ۱۳-۱۲
مراحل انجام پروژه ۲۱
ایجاد چشم اندازبرای پروژه ۲۲
چرخه حیات پروژه ۲۳
«فهرست نمودارها واشکال»
عنوان صفحه

فرایندهای پروژه ۲۶
دسته بندی IPECC 39
شاخصهای کلیدی عملکرد ۴۰
راهکارهای برتر ۴۰
وضعیت کلی سازمان درOPM3 41
نمودارمیله ای میزان بلوغ سازمان درOPM3،PPP/ SMCH 41
نمودارفرایندمدیریت پروژه سازمانی ۴۴
هرم سازمان درمسیرپروژه،برنامه،سبدپروژه ۴۵
هرم سازمان درمسیراستانداردکردن،اندازه گیری،کنترل،بهبود


قیمت : 5500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات