تحقیق گردشگری ابزاری برای کاهش فقر

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  تحقیق گردشگری ابزاری برای کاهش فقر

Tourism research tool for poverty reduction

دانلود تحقیق گردشگری ابزاری برای کاهش فقر

فقرپدیده ای است چندبعدی وبه تبع آن به طرق مختلف برزندگی مردم تاثیرمی گذاردوفقرامستعدبالاترین درجه آسیب پذیری درعرصه های فقدان سلامتی،آشفتگی اقتصادی وبیماریهای طبیعی می باشد.فقربه رشدانسانی لطمه واردمی سازد،توسعه انسانی رامحدودمکندومانع سرمایه گذاری انسانی موردنیازجهت دستیابی به رفاه خانواده میگردد.علاوه براین صدمات ناشی ازفقردرمقایسه باافرادوامکانات درگیر،طولانیتروگسترده تراست


قیمت : 2500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات