بررسی میزان و نحوه استفاده از برنامه های آموزشی تلویزیون و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  بررسی میزان و نحوه استفاده از برنامه های آموزشی تلویزیون و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

The amount and use of educational television and its relationship with student achievement

دانلود پایان نامه کامل و آماده جهت اخذ مدرک کارشناسی رشته روانشناسی با عنوان بررسی میزان و نحوه استفاده از برنامه های آموزشی تلویزیون و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس راهنمایی شهرستان لردگان

بخشی از متن:
تلویزیون یک رسانه گروهی است که از نظر تعداد مخاطبان برنامه های خود مقام دوم را دارد. این رسانه ثابت کرده است که می تواند از جنبه های متفاوت بر رفتار انسان ها (مخاطبان) تأثیر بگذارد. همین امر باعث شده است که توجه گروه های گوناگون به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، تجاری و … به این رسانه جلب شود و از طریق برنامه های آن به اهدداف خود دست یابند یکی از کاربردهایی که می توان برای این رسانه های گروهی ذکر کرد قرار گرفتن آن در مسیر خدمت به اهداف آموزش و پرورش رسمی کشورهاست. وسعت حوزۀ عمل این رسانه و امکانات گوناگونی فنی آن سبب شده است که بسیاری از کشورها برای حل بحران های آموزش خود ایجاد تغییرات سریع در روند اجرای برنامه های نظام آموزش از آن استفاده های فراوانی ببرد.

فهرست مطالب:
فصل اول: طرح تحقیق
۱-۱- مقدمه     
۱-۲- بیان مسأله     
۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق     
۱-۴- هدف کلی
۱-۵- فرضیه ها    
۱-۶- سؤال پژوهش
۱-۷- تعریف واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم: ادبیات تحقیق
۲-۱- مطالعه و تاریخچه مربوط به موضوع مورد تحقیق
۲-۲- تلویزیون و آموزش    
۲-۳- تلویزیون و والدین    
۲-۴- تلویزیون و سلامت جسمانی    
۲-۵- تلویزیون و سلامت روانی و اجتماعی
۲-۶- اثرات تلویزیون و افت تحصیلی
۲-۷- آموزش از تلویزیون    
۲-۸- رابطه کودک با تلویزیون و قدرت اثربخشی تلویزیون
۲-۹- میزان استفاده ازتلویزیون
۲-۱۰- انتخاب برنامه 
۲-۱۱- تلویزیون و ارزش ها 
۲-۱۲- تلویزیون و اوقات فراغت
۲-۱۳- تلویزیون و یادگیری
۲-۱۴- تلویزیون و مطالعه
۲-۱۵- تلویزیون و بزهکاری
۲-۱۶- تلویزیون و خشونت
۲-۱۷- تلویزیون و آموزش و پرورش
۲-۱۸- تلویزیون وویژگی های روانی کودکان
۲-۱۹- پیشینه های داخلی    
۲-۲۰- پیشینه های خارجی    
فصل سوم: روش انجام تحقیق
۳-۱- مقدمه
۳-۲- روش اجرای پژوهش
۳-۳- نمونه آماری
۳-۴- حجم نمونه
۳-۵- جامعه آماری
۳-۶- ابزار تحقیق
۳-۷- روش آماری
۳-۸- پرسشنامه    
۳-۹- آزمودنی ها    
۳-۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحیل یافته ها
۴-۱- مقدمه    
۴-۲- یافته های تحقیق: قسمت اول    
۴-۳- یافته های تحقیق قسمت دوم
۴-۴: یافته های تحقیق: قسمت سوم    
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه
۵-۲- خلاصه تحقیق
۵-۳- بحث و نتیجه گیری
۵-۴- پیشنهادات    
۵-۵- محدودیت های تحقیق    
۵-۶- منابع   


قیمت : 12000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات